Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

TAWALA YA MULIBELELI OCTOBER 2015

Kana Kulapela Kwatusa?

Muñoli yomuñwi nabulezi kuli kulapela “kuswana inge kuambola ni tapi yakuutela mwa ndu.” Kana yeo ki niti?

Ki Kabakalañi Batu Habalapelanga?

Mukana mwakomokiswa ki lika zebalapelelanga batu.

Kana Kunani Yateelezanga Kwa Litapelo?

Tapelo iswanela kuba ni lika zepeli zabutokwa kuli iutwiwe ki Mulimu.

Libaka Mulimu Halumema Kuli Lulapelange

Tapelo ilutusa kufumana limbuyoti zelusa koni kufumana ka linzila zeñwi.

Moikona Kumituseza Tapelo

Ki lika mañi zemuka fumana hamuka lapelanga kamita?

Kana Mwa Ziba?

Ki matata mañi anaatalimani ni ona Heroda hanaayaha sinca tempele mwa Jerusalema? Ki kabakalañi batu ba kwa sioli sa Melita hane banahana kuli muapositola Paulusi neli mubulai?

wale Seniikutwa Kuli Nakona Kutusa Batu Babañwi

Bo Julio Corio nebabile mwa kozi yetuna yenetahisize kuli baikutwe kuli Mulimu haanataba ni bona. Liñolo la Exoda 3:7 neli batusize kucinca mubonelo wabona.

Kana Luli Lwakona Kufumana Mulimu?

Lika zelusa koni kuutwisisa ka za Mulimu zakona kulutusa ku muziba hande.

Muswalelane ka Pilu Kaufela

Kuli lukone kuswalela batu babañwi, lutokwa kulibala butuku bo baluutwisize?

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Ki mañi yakona kufelisa bubotana?