Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TOHO YA TABA

Lipaki za Jehova ki bo Mañi?

Lipaki za Jehova ki bo Mañi?

Bo Becky, babapila kwa California, mwa U.S.A. babulela kuli: “Senizibani ni bo Mike ka lilimo zeñata. Bo Mike ki Lipaki za Jehova. Kono hañata nenikomokiswanga hahulu ki bulapeli bwabona. Neniipuzanga kuli, Jehova ki mañi? Ki kabakalañi Lipaki za Jehova habasa ezangi mikiti ya mazazi a pumulo? Kana bo Mike nebakalile kuswalisana ni sikwata sa bulapeli bobusa zibahali?”

Bo Zenon, babapila kwa Ontario, mwa Canada, babulela kuli: “Batu belupila mabapa ni bona hane bakalile kuitutanga Bibele ni Lipaki za Jehova, neniipuzize kuli: ‘Kanti libizo la Lipaki za Jehova litalusañi? Bulapeli bwakona kuba ni libizo lelicwalo!’”

Bo Kent, babapila kwa Washington, mwa U.S.A. babulela kuli: “Na ni musalaaka nelunahana kuli Lipaki za Jehova nebatilo lupotela ka mulelo wakuli baluatule bakeñisa kuli nelusika ya kwa keleke lizazi leo. Mi nelunahanile kuli haubona likeleke zezibahala hahulu lipalezwi kulufa litaba zelutokwa, uzibe sikwata sesisa zibahali sa Lipaki za Jehova nesisike sakona kulufa zona.”

Bo Cecilie, babapila kwa Esbjerg, mwa Denmark, babulela kuli: “Kubulela feela niti, nenisa zibi kuli Lipaki za Jehova ki batu babacwañi ni kuli balumelañi.”

Mwendi mwaiponelanga Lipaki za Jehova habanze bakutaza fa ndu ni ndu kamba mwa libaka za nyangela inze bafa lihatiso zenani litaba zezwa mwa Bibele ni kuzamaisa lituto za Bibele zesa lifelwi. Mwendi mufilwe magazini ye ki yomuñwi wa Lipaki za Jehova. Nihakulicwalo, musakona kuipuza kuli Lipaki za Jehova ki bomañi luli? Mwendi ni mina munani maikuto aswana ni a batu bababulezwi mwa taba ye.

Haiba munani lipuzo kamba maikuto a cwalo, mukona kufumana kai likalabo? Mukona kuziba cwañi lika zebalumela Lipaki za Jehova, ni mo bafumanela masheleñi a kuhatisa libuka zebafanga kwa batu bebakutazanga ku bona ni masheleñi a kuyahisa miyaho ya bona ni libaka habapotelanga batu fa mandu a bona ni mwa libaka za nyangela?

Bo Cecilie, bababulezwi kwa makalelo a taba ye, babulela kuli: “Nenibalile litaba zeñata ka za Lipaki za Jehova fa Intaneti. Neniutwanga batu hababulela litaba zemaswe ka za Lipaki za Jehova. Litaba zeo neli nitahiselize kunahana kuli Lipaki za Jehova ki batu babamaswe.” Hasamulaho, bo Cecilie nebaambozi ni Lipaki za Jehova mi nebafumani likalabo zekolwisa kwa lipuzo za bona.

Kana ni mina mwatabela kufumana likalabo za niti kwa lipuzo zemunani zona ka za Lipaki za Jehova? Haiba ki cwalo, lumisusueza kuambola ni Lipaki za Jehova bona bahatisi ba magazini ye, kuli bamitaluseze niti. (Liproverbia 14:15) Lusepa kuli litaba zelatelela lika mitusa kuluziba hande, kuziba zelulumela, ni kuutwisisa musebezi waluna.