Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TOHO YA TABA | LIPAKI ZA JEHOVA KI BO MAÑI?

Ki Kabakalañi Halukutazanga?

Ki Kabakalañi Halukutazanga?

Musebezi waluna wa kukutaza fa ndu ni ndu, mwa libaka za nyangela ni ko bafumaneha batu kaufela, ki ona olushutanisa kwa bulapeli bobuñwi. Ki kabakalañi haluezanga musebezi wo?

Lipaki za Jehova bakutazanga ka mulelo wakuli balumbeke Mulimu ni kuzibahaza libizo lahae. (Maheberu 13:15) Hape lubata kulatelela taelo ya Jesu Kreste yeli: “Mu ye, mi mu lute batu ba macaba kaufela ku ba balutiwa, . . . mu ba lute ku mamela lika kaufela ze ni mi laezi.”—Mateu 28:19, 20.

Ka niti luli, lwalata batu babañwi. (Mateu 22:39) Nihakulicwalo, lwaziba kuli batu babañata banani bulapeli bwabona, mi haki batu kaufela babatabela kuteeleza kwa litaba zeluluta. Hape, luikutwa kuli lituto za mwa Bibele zakona kutusa batu kufumana bupilo bobusafeli. Ki lona libaka haluzwelapili “ku luta batu ni ku shaela taba ye nde ya Kreste,” sina mone baezelize Bakreste ba mwa linako za baapositola.—Likezo 5:41, 42.

Mutende wa El Universal, wa kwa naha ya Venezuela, neutalusize kuli Antonio Cova Maduro yali Caziba wa mupilelo wa batu, naañozi kuli: “Lipaki za Jehova baezanga buikatazo bobutuna bwa kukutaza kuli mane fokuñwi baipumananga mwa kozi bakeñisa kuli babata kuli Linzwi la Mulimu lifite kwa batu kaufela mwa lifasi.”

Buñata bwa batu bababalanga lihatiso zaluna haki Lipaki za Jehova. Mi batu babañata-ñata beluitutanga ni bona Bibele ki ba mwa bulapeli busili. Niteñi, batu bao batabelanga hahulu habapotelwa ki Lipaki za Jehova.

Mwendi munani lipuzo zeñwi ka za Lipaki za Jehova. Lumikupa kuli mufumane likalabo kwa lipuzo zeo, ka

  • Kubuza yomuñwi wa Lipaki za Jehova.

  • Kukena fa Webusaiti ya, www.jw.org.

  • Kufumaneha kwa mikopanos, yaluna musa tokwi kulifa sesiñwi ili ko batu kaufela balukuluhile kuya kwa teñi.