Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  September 2015

 TOHO YA TABA | LIPAKI ZA JEHOVA KI BO MAÑI?

Lipaki za Jehova ki Batu Babacwañi?

Lipaki za Jehova ki Batu Babacwañi?

Lu batu babafumaneha mwa kopano ya mwa lifasi kaufela, yesa swalisani ni bulapeli bobuñwi. Nihaike kuli ofisi yaluna yetuna yeetelela musebezi wa mwa lifasi kaufela ifumeneha kwa United States, buñata bwa Lipaki za Jehova bafumaneha ni mwa linaha zeñwi. Mane Lipaki za Jehova babafitelela 8 milioni basweli kuluta batu Bibele mwa linaha zefitelela 230. Lueza cwalo ka kulatelela manzwi a Jesu ali: “Taba ye nde ye ya Mubuso i ka kutazwa mwa lifasi kaufela kuli ibe bupaki kwa macaba kamukana.”—Mateu 24:14.

Kusina taba ni ko lupila, lulikanga ka taata kumamela milao ya naha kono haluikenyangi mwa litaba za naha. Lumamela manzwi a Jesu akuli Bakreste habaswaneli kuba “ba lifasi.” Ki lona libaka halusa ikenyangi mwa litaba za naha kamba kuyemela lindwa. (Joani 15:19; 17:16) Ka nako ya Ndwa ya Lifasi ya Bubeli, Lipaki za Jehova nebalengilwe mwa litolongo ni kutukufazwa maswe bakeñisa kuli nebahanile kuikenya mwa litaba za naha. Mane mutu yomuñwi yanaabanga bishopu mwa keleke yeñwi ya kwa German, naañozi kuli: “Lipaki za Jehova ki bona feela bane bahanile kukena busole mwa Puso yaba Nazi.”

Mutende wa kwa naha ya Czech Republic obizwa Nová Svoboda neubulezi kuli: “Lipaki za Jehova ki batu babande hahulu. Ki batu babasina buitati mi lwakona kuitusisa bona mwa litaba za naha kono habakoni kulumela kuikenya mwa litaba zecwalo. . . Bakuteka milao ya linaha mo bapila kono balumela kuli Mubuso wa Mulimu ki ona feela oka felisa matata ebatalimana ni ona batu kacenu.”

Nihakulicwalo, haluikambusangi kwa batu babañwi. Jesu naalapelezi balateleli bahae kuli: “Na ku kupa, isi kuli u ba zwise mwa lifasi, kono kuli u ba sileleze kabakala ya maswe.” (Joani 17:15) Kacwalo, sina feela batu babañwi, Lipaki za Jehova ni bona babatanga za kuipilisa ka zona, kueza lipisinisi, hamohocwalo ni kuya kwa likolo.