Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  September 2015

 TOHO YA TABA | LIPAKI ZA JEHOVA KI BO MAÑI?

Lipaki za Jehova Balumelañi?

Lipaki za Jehova Balumelañi?

Lipaki za Jehova balumela kuli ‘Liñolo kamukana li ñozwi ka susumezo ya moya wa Mulimu mi la tusa.’ (2 Timotea 3:16) Bibele ki yona yelutusa kuituta ka za Mubupi waluna ni kulutusa kuba ni bupilo bobunde.

Bibele ili: “Ba zibe batu, kuli ki wena u nosi wa Libizo la Muñaa Bupilo, ki wena Muambakani-ya-Pahami, wa lifasi kaufela.” (Samu 83:18) Kacwalo, lulapela Jehova Mulimu anosi mi luezanga mo lukonela kaufela kuzibahaza libizo lahae ka kuba Lipaki zahae.—Isaya 43:10-12.

Ka kuba Bakreste, lulumela kuli Jesu, yena “Mwanaa Mulimu,” * naatile fa lifasi ni kuto ba Mesia. (Joani 1:34, 41; 4:25, 26) Hasamulaho wa lifu lahae, Jesu naazuselizwe kwa lihalimu. (1 Makorinte 15:3, 4) Hamulaho, Jesu naabile Mulena wa Mubuso wa Mulimu. (Sinulo 11:15) Mubuso wo, ki ona oka tisa Paradaisi fa lifasi. (Daniele 2:44) Bibele ibulela kuli: “Ba ba ishuwa ba ka luwa naha, ba ka ikola kozo ye tuna.”—Samu 37:11, 29.

Mwa mutende omuñwi wa kwa Germany (Münsterländische Volkszeitung), Benjamin Cherayath, yomuhulu wa keleke ya Katolika, naabulezi kuli: “Lipaki za Jehova balumela kuli Mulimu ubulela kubona ka kuitusisa Bibele. Batatululanga matata a mwa bupilo bwabona ka kuitusisa Linzwi la Mulimu. . . . Baanga Linzwi la Mulimu kuba lelipila.”

Lipaki za Jehova balumela kuli likuka za Bibele zakona kutusa batu mwa bupilo nihaiba kacenu. (Isaya 48:17, 18) Kacwalo, lukumalela hahulu kwa likuka zeo. Ka mutala, bakeñisa kuli Bibele ilueleza kuambuka lika zekona kusinya minahano ni mibili yaluna, haluzubi kwai mi haluitusisi milyani yekola. (2 Makorinte 7:1) Hape luambuka mikwa yebulelwa mwa Bibele kuli ifosahalile, yecwale ka bucakolwa, buhule ni busholi.—1 Makorinte 6:9-11.

^ par. 5 Bibele hape ibulela kuli Jesu ki “Mwana wa libanda wa Mulimu,” kakuli ki yena feela yanaabupilwe ki Jehova ka sibili.—Joani 3:18; Makolose 1:13-15.