Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  September 2015

 TOHO YA TABA | LIPAKI ZA JEHOVA KI BO MAÑI?

Musebezi Waluna wa Kukutaza Ulifelwa Cwañi?

Musebezi Waluna wa Kukutaza Ulifelwa Cwañi?

Silimo ni silimo, luhatisanga Libibele zeñata hamohocwalo ni lihatiso zenani litaba zezwa mwa Bibele ni kuliabela kwa batu. Luyahanga liofisi za mutai hamohocwalo ni libaka zakuhatiseza teñi lihatiso zaluna mwa lifasi kaufela. Lipaki babañata bakopanelanga mwa libaka zekenile za kulapelela teñi zebizwa Mandu A Mubuso. Ki bomañi babalifela lika zeo kaufela?

Misebezi yaluna kaufela ilifelwa ka linubu zakuitatela. (2 Makorinte 9:7) Mwa silimo sa 1879, ‘Zion’s Watch Tower’ [ka mo neibizezwa magazini ye, ka nako yeo] neibulezi kuli: “JEHOVA ki yena yaetelela mwa musebezi wo, kacwalo, Lipaki za Jehova habana kuzamaya bakupa lituso kwa batu.” Kufitela ni la kacenu, haluzamayangi inze lukupa lituso kwa batu.

Mwa Mandu A Mubuso, kunani tumbokisi totubeilwe mwateñi ili mo kubeiwanga linubu mi linubu zeo lilumelwanga kwa liofisi za mutai. Haluezangi likoleko kamba kulekisa lihatiso zaluna mi halulifisangi batu belukutaza kubona. Halulifiwangi halukutaza, haluluta mwa liputeho kamba halutusa kwa kuyaha libaka zaluna za kulapelela teñi. Mane, Jesu naabulezi kuli: “Mu filwe feela, ni mina mu fane feela.” (Mateu 10:8) Batu kaufela bababelekela fa liofisi za luna za mutai ni kwa ofisi yetuna yeetelela musebezi mwa lifasi kaufela, kukopanyeleza cwalo ni ba Sitopa Sesietelela sa Lipaki za Jehova, babeleka feela basaholi sesiñwi.

Ka silimo sa 2011 ba Kuta ya mwa Europe Yetalima Litaba Zeama Liswanelo za Sicaba (European Court of Human Rights.) nebabulezi kuli: “Bakeñisa kuli misebezi ya Lipaki za Jehova ilifelwa ka ‘linubu za kuitatela, mañi ni mañi uzwisanga ka mwahupulezi mwa pilu yahae.’”

Hape linubu zezwisiwanga zeo, liitusiswanga kwa kutusa batu babatahezwi ki likozi. Bakreste ba kwa makalelo nebatabela hahulu kutusa batu babatahezwi ki likozi. (Maroma 15:26) Niluna kacenu lutusanga batu babatahezwi ki likozi ka kubayahela mandu, libaka za kulapelela teñi, kubafa lico, liapalo, ni milyani.