Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Kana bupilo bo ki bona feela bobuliteñi?

kana fokuñwi muikutwanga kuli bupilo ki bobukuswani hahulu?

Kana mukile mwaipuza haiba kunani lika zeñwi zabutokwa mwa bupilo kwandaa lipapali, kubeleka, kunyala, kuba ni bana kamba kusupala? (Jobo 14:1, 2) Bibele ibonisa kuli nihaiba batu bababutali hahulu baipuzanga ka za taba yeo.—Mubale Muekelesia 2:11.

Mulelo wa bupilo ki ufi? Nto yapili yelutokwa kuipuza ki yakuli, bupilo nebukalile cwañi? Batu babañata bafitile fa kulemuha kuli nelubupilwe ki Mubupi ya butali, hamulaho wa kunyakisisa mo bubupezwi booko ni moibupezwi mibili yaluna. (Mubale Samu 139:14.) Haiba kuli nelubupilwe ki Mubupi ya butali uzibe kunani mulelo omutuna wanaalubupezi! Kuziba mulelo wo, kuka lutusa kuziba zelupilela.

Batu neba bupezwiñi?

Mulimu naafuyauzi bashemi baluna bapili ni kubafa musebezi otabisa. Mulelo wahae neli wakuli bapile kuya kuile, bapepe bana kuli batale mwa lifasi ni kulieza Paradaisi.—Mubale Genese 1:28, 31.

Mulelo wa Mulimu neuyemisizwe batu hane bakwenuhezi puso yahae. Kono Mulimu haasika lusiya feela honacwalo mi haasika cinca mulelo wahae ka za batu ni lifasi. Bibele ilusepisa kuli Mulimu uzwezipili kubeleka kuli ataleleze mulelo wahae wa kupulusa batu babasepahala mi mulelo wahae ka za lifasi uka talelezwa luli! Kacwalo Mulimu ubata kuli mupile ka kuya ka mwanaalelezi! (Mubale Samu 37:29.) Muitute Bibele kuli muzibe mulelo wa Mulimu ni kuziba zemutokwa kueza kuli mutusiwe ki mulelo wo.