Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

TAWALA YA MULIBELELI AUGUST 2015

Kana Batu Bazwelangapili Kupila Hamulaho wa Lifu?

Bibele ilaba puzo yeo mi hape ilutusa kusepa ka kutala lika kaufela zeibulela.

Kiñi Zeezahalanga Mutu Hasaashwile?

Mwa Bibele kunani makande a batu ba 8 bane bazusizwe kwa bafu. Batu bao nebabulezi kuli kuezahalangañi hamulaho wa lifu?

Kana Kunani Sepo ya Kuli Babashwile Bakazuha?

Ki kabakalañi Mulimu haakazusa batu babasika luka?

Ki Lika Mañi Zekona Kumitusa Kuba ni Sepo Yakuli Babashwile Bakazuha?

Bibele ilufa mabaka amabeli a utwahala hande alutusa kuba ni sepo yakuli zuho ikabateñi.

Jehova Unifile Lika Zeñata Hahulu Zene Nisalibeleli Kuli Nikaba Nizona

Bo Félix Alarcón nebazibile mulelo wa bupilo hamulaho wa kuba mwa kozi ya fa mukwakwa inze bamatisa mutututu, mi kozi yeo neitahisize kuli babe lihole mubili kaufela.

“Ku Fitela ha ni Yema. . . na, Mahe Sicaba sa Isilaele”

Likande la mwa Bibele lelibulela za Debora, Baraki, ni masole ba Maisilaele lilulutañi ka za kuba ni tumelo ni bundume?

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Kana bupilo bo ki bona feela bobuliteñi? Batu neba bupezwiñi?