TAWALA YA MULIBELELI August 2015 | Kana Batu Bazwelangapili Kupila Hamulaho wa Lifu?

Bibele ilaba puzo yeo mi hape ilutusa kusepa ka kutala lika kaufela zeibulela.

TOHO YA TABA

Kiñi Zeezahalanga Mutu Hasaashwile?

Mwa Bibele kunani makande a batu ba 8 bane bazusizwe kwa bafu. Batu bao nebabulezi kuli kuezahalangañi hamulaho wa lifu?

TOHO YA TABA

Kana Kunani Sepo ya Kuli Babashwile Bakazuha?

Ki kabakalañi Mulimu haakazusa batu babasika luka?

TOHO YA TABA

Ki Lika Mañi Zekona Kumitusa Kuba ni Sepo Yakuli Babashwile Bakazuha?

Bibele ilufa mabaka amabeli a utwahala hande alutusa kuba ni sepo yakuli zuho ikabateñi.

LIFE STORY

Jehova Unifile Lika Zeñata Hahulu Zene Nisalibeleli Kuli Nikaba Nizona

Bo Félix Alarcón nebazibile mulelo wa bupilo hamulaho wa kuba mwa kozi ya fa mukwakwa inze bamatisa mutututu, mi kozi yeo neitahisize kuli babe lihole mubili kaufela.

MULIKANYISE TUMELO YABONA

“Ku Fitela ha ni Yema. . . na, Mahe Sicaba sa Isilaele”

Likande la mwa Bibele lelibulela za Debora, Baraki, ni masole ba Maisilaele lilulutañi ka za kuba ni tumelo ni bundume?

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Kana bupilo bo ki bona feela bobuliteñi? Batu neba bupezwiñi?