Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  July 2015

Kana Mwa Ziba?

Kana Mwa Ziba?

Macwe akubelela naaitusiswanga cwañi mwa linako za kwaikale?

Macwe akubelela naaitusiswanga kwa kubela bubeke kubueza fulaulo yakupangisa sinkwa. Batanga ni basali ki bona bane baitusisanga hahulu macwe ao ka zazi ni zazi. Zazi ni zazi nekuutwahalanga lilata la milumo ya batu babasweli kubela. —Exoda 11:5; Jeremia 25:10.

Maswaniso a mwa Egepita wa kwaikale abonisa mone upetelwanga musebezi wo. Bubeke nebubeiwanga fa licwe la kubelela. Mi mubeli naakubamanga fa pilaa licwe leo inze asweli licwe la kubelisa kuli abele bubeke bobubeilwe fateñi. Buka yeñwi italusa kuli licwe leo la kubelisa neli labuima bobufita fa 2 kamba 4 kg. Licwe leo nelikona kutisa kozi hanelika itusiswa sina silwaniso.—Baatuli 9:50-54.

Musebezi wa kubela bubeke neli wabutokwa hahulu kuli mabasi afumane za kuipilisa ka zona, mane mulao omuñwi wa mwa Bibele neuhanisa batu kuamuha mutu licwe lahae lakubelela. Liñolo la Deuteronoma 24:6 libulela kuli: “Mutu a si ke a nga cika ye sitwa, kamba licwe le li belelwa, ku li eza swalele; kakuli fo, ki ku nga bupilo bwa mutu ku bu eza swalele.”

Pulelo yakuli “ya fa sifuba” italusañi?

Bibele ibulela kuli, Jesu u “fa sifuba sa Ndate.” (Joani 1:18) Pulelo ye, italusa swalisano ni lilato lelimwahalaa Jesu ni Mulimu. Manzwi ao abonisa sizo sene banani sona Majuda ka nako ya sico.

Mwa linako za Jesu, Majuda nebainanga fa lipula zebeilwe ka kupotoloha tafule. Mutu ni mutu yanaabanga fa tafule, naasikatelanga fa lipula za sofa zepotolohile tafule mi naaisanga mahutu kwa hulenyana ni tafule. Kuina ka mukwa wo, nekukonisa mutu kuitusisa hande lizoho lahae la bulyo. Buka yeñwi italusa kuli, bakeñisa kuli batu bane babanga kwa tafule nebainanga ka kutatamana inze basikatezi fa lipula ka lizoho la nzohoto, “mañi ni mañi wabona naabeyanga toho yahae bukaufi ni sifuba sa mutu ya bapani ni yena, kacwalo, nekuswana feela inge kuli mañi ni mañi wabona naali fa sifuba sa yomuñwi.”

Kuina fa sifuba sa muñaa lapa, kamba sa mutu yakumemile kwa sico neli tononolo yetuna hahulu. Kacwalo, kwa Paseka yamafelelezo yeo Jesu naaezize ni balutiwa bahae, muapositola Joani, yena “mulutiwa ya naa latwa ki Jesu,” ki yena yanaali fa sifuba sa Jesu. Ki lona libaka Joani hanaakona ‘kuyendamena fa sifuba sa Jesu’ ni kumubuza puzo.Joani 13:23-25; 21:20.