Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

TAWALA YA MULIBELELI July 2015 | Momukona Kukusufaleza Kwa Lipilaelo

Batu ba­bañata-­ñata batalimana ni matata ni likozi zeñata, nihakulicwalo babañwi hababilazwangi hahulu ki lipilaelo zebatalimana ni zona kono babañwi bona babilaelanga hahulu. Kabakalañi?

TOHO YA TABA

Lipilaelo Lifumaneha Kai ni Kai!

Lipatisiso libonisa kuli nihaiba lipilaelo zenyinyani zakona kutahisa kuli mutu ashwe kapili. Mukona kukusufaza cwañi kwa lipilaelo?

TOHO YA TABA

Lipilaelo za Kutokwa Masheleñi

Muuna yomuñwi naakonile kufumanela lubasi lwahae lika zene batokwa mwa bupilo, nihaiba ka nako yakutotobela kwa sifumu sa naha yabona.

TOHO YA TABA

Lipilaelo za Mwa Lubasi

Likande la musali yomuñwi yanaayubekilwe ki muunaa hae, kulelekiwa, ni mwanaafumanezi nzila yakuipilisa ka yona, libonisa zekutalusa luli kuba ni tumelo.

TOHO YA TABA

Kubilaela ka za Likozi

Mukona kuitiisa cwañi hamutalimana ni miinelo ye cwale ka; lindwa, bumaswe, kusilafala kwa lika, muinelo wa kubata kamba kucisa hahulu, ni matuku a yambukela?

THE BIBLE CHANGES LIVES

Bupilo Bwaka Nebuzwelapili Kuba Bobumaswe ni Kufita

Bo Stephen McDowell nebali ba mifilifili hane basali mitangana, kono kusafumaneha mwahalaa sikwata sa mitangana bane babulaile mutu neku batusize kucinca mupilelo wabona.

Kana Luli Lwakona Kutabisa Mulimu?

Lukona kufumana kalabo ka kunyakisisa zeneezehezi mwa bupilo bwa Jobo, Lota, ni Davida, ili bane baezize mafosisa amatuna hahulu mwa bupilo bwabona.

Kana Mwa Ziba?

Macwe akubelela naaitusiswanga cwañi mwa linako za kwaikale? Pulelo ya kuli ‘ya fa sifuba’ iama kumañi?

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Kana bumaswe bukafela muta omuñwi?