TAWALA YA MULIBELELI June 2015 | Kana Sayansi Iyolile Bibele?

Kana zalwanisana kamba zalumelelana?

TOHO YA TABA

Ka mo Sayansi Iamela Bupilo Bwamina

Ki lika mañi “zebahana basayansi ka za kubateñi kwa Mulimu”?

TOHO YA TABA

Sayansi Inani Maciñekelo Ayona

Kuziba niti ka za litaba za sayansi za kwamulaho nekutahisize kuli Carl Sagan añole kuli: “Mutu ni kwa ka ba ni zibo yetuna hahulu usakona kubusha.”

Zekona Kumitusa Kuba ni Tabo Mwa Busupali

Likuka ze 6 za mwa Bibele zakona kumitusa kuba ni tabo mwa busupali.

LIFE STORY

Saanda Selubile ni Sona Mwa Masika A 7

Bo Kevin Williams bakandeka likande lelitabisa la cisehelo ya lubasi lwabona ya kusebeleza Mulimu wa niti, yena Jehova.

Antikreste ki Mañi?

Kana ukabateñi kwapili kamba mwendi saabileteñi kuzwelela feela kwamulaho?

Likalabo kwa Lipuzo za Bibele

Mukona kuuta cwañi hande bana bamina?