Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  April 2015

 TOHO YA TABAKANA | MWATABELA KUITUTA BIBELE

Tukiso Yakuituta Bibele ni Batu Kaufela

Tukiso Yakuituta Bibele ni Batu Kaufela

Lipaki za Jehova bazibahala hahulu ka musebezi wabona wakukutaza fa nyangela. Kono kana mwaziba kuli hape lunani tukiso yakuituta Bibele ni batu mwa lifasi kaufela?

Mwa silimo sa 2014, Lipaki za Jehova babafitelela 8,000,000 mwa linaha ze 240 nebazamaisize lituto za Bibele zebato ba 9,500,000 mwa kweli ni kweli. * Ka niti, palo ya batu babaituta Bibele niluna, ifitelela palo ya batu babapila mwa linaha ze 140!

Kuli bakone kupeta hande musebezi wo wakuluta batu Bibele, Lipaki za Jehova ka silimo ni silimo bahatisanga Libibele zebato ba 1.5 bilioni, libuka, limagazini ni lihatiso zeñwi zakuituta zetomile fa Bibele, mwa lipuo ze 700! Musebezi-tuna wo, wakuhatisa libuka zeñata cwalo, utusa batu kuituta Bibele mwa puo yebatabela.

 LIKALABO KWA LIPUZO ZEBUZIWANGA HAHULU KA ZA TUKISO YALUNA YAKUITUTA BIBELE NI BATU

Tuto ya Bibele ieziwanga cwañi?

Lunyakisisanga litaba zamwa Bibele zeshutana-shutana ni litimana zeswalisana ni litaba zeo. Ka mutala, Bibele ialaba lipuzo zecwale ka za kuli: Mulimu ki mañi? Mulimu u cwañi? Kana unani libizo? Mulimu upila kai? Kana lwakona kusutelela kuyena? Batu bafumananga taata kufumana likalabo mwa Bibele.

Kuli lutuse batu kufumana likalabo, luitusisanga buka ya Bibele I Lutañi Luli? * Buka ye, sihulu ilukiselizwe kutusa batu kuutwisisa lituto za Bibele zamatatekelo. Inani lituto ka za Mulimu, Jesu Kreste, manyando a batu, zuho, tapelo, ni zeñwi cwalo.

 Tuto ya Bibele ikona kuezezwa kai ni ka lizazi lifi?

Tuto ya Bibele ikona kueziwa ka nako yemutabela ni kwa sibaka semutabela.

Tuto ya Bibele ikona kutanda nako yekuma kai?

Batu babañata balukisanga kuituta Bibele sunda ni sunda ka hola iliñwi kamba kufitelela. Kono nako yetandiwa fa tuto ni tuto yakona kucinca kulikana ni miinelo. Lwakona kucinca kulikana ni tomahanyo yamina. Batu babañwi baitutanga ka mizuzu ye 10 kamba ye 15 sunda ni sunda.

Titokwa kulifa bukai kuli ni itute Bibele?

Tuto ya Bibele ni lihatiso zeitusiswa kwa kuituta, halilifelwi. Taba yeo ilumelelana ni taelo yanaa file Jesu kwa balutiwa ba hae yeli: “Mu filwe feela, ni mina mu fane feela.”—Mateu 10:8.

Tuto ya Bibele itanda nako yekuma kai?

Butelele bwa nako yakuituta buitingile kumina. Buka ya Bibele I Lutañi Luli? inani lituto ze 19. Mwakona kufeza tuto ifi kamba ifi kamba lituto kaufelaa zemwa buka yeo kulikana ni buikoneli bwamina.

Kana nikatokwiwa kuba yomuñwi wa Lipaki za Jehova?

Batili. Lulumela kuli mutu ni mutu unani tukelo yakuiketela bulapeli bwa tabela. Kono batu base banani zibo ya lituto za Bibele zamatatekelo bakona kuikezeza keto yeswanela.

 Nikona kufumana kai litaba zeñwi?

Webusaiti ya jw.org inani litaba zenepahezi ka za misebezi ni lika zebalumela Lipaki za Jehova.

Nikona kukupa cwañi tuto ya Bibele?

  • Mulumele kupo yamina fa Intaneti ka kuitusisa Webusaiti ya www.jw.org.

  •  
  • Muikambote ni Lipaki za Jehova babamwa silalanda samina.

^ par. 4 Hañata tuto ya Bibele ieziwanga ku mutu alimuñwi kamba kwa tukwata-kwata.

^ par. 9 Ihatisizwe ki Lipaki za Jehova. Libuka za Bibele I Lutañi Luli? ze fitelela 230 milioni lihatisizwe mwa lipuo zefitelela 260.