Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TOHO YA TABAKANA | MWATABELA KUITUTA BIBELE

Ki kabakalañi Haluswanela Kuituta Bibele?

Ki kabakalañi Haluswanela Kuituta Bibele?
  • Mulelo wa bupilo ki ufi?

  • Ki kabakalañi batu habanyanda ni kushwa?

  • Ki lika mañi zekaezahala kwapili?

  • Kana Mulimu unanitaba nina?

Kana mukile mwaipuza lipuzo zeswana ni zeo? Haiba ki cwalo, uzibe hakimina feela munosi. Batu mwa lifasi kaufela baipuzanga lipuzo zabutokwa mwa bupilo. Kana mwakona kufumana likalabo kwa lipuzo zeo?

Batu babañata bakona kualaba kuli, “Eni!” Kabakalañi? Bakeñisa kuli bafumani likalabo zekolwisa mwa Bibele. Kana nemukatabela kuziba zeiluta Bibele? Haiba ki cwalo, mukatabela kutusiwa ki tukiso yebaezanga Lipaki za Jehova yakuituta Bibele ni batu babañwi. *

Ki niti kuli, hakutaha kuzakuituta Bibele, batu babañwi babulelanga kuli: “Ni patehile hahulu.” Babañwi bali: “Bibele itaata hahulu kuiutwisisa.” Babañwi bali: “Ninani zeñata zakueza.” Kono babañwi bona banani mubonelo usili. Batabelanga kuba ni kolo yakuituta Bibele. Munyakisise mitala isikai yelatelela:

  • “Neniile kwa keleke ya Katolika ni ya Protestanti, kwa tempele ya bulapeli bwa Sisikh, ni mwa muyaho wa bulapeli bwa Sibuddha, mi neniitutile lituto za bulapeli kwa yunivesiti. Kono nenisika fumana likalabo kwa lipuzo zene ninani zona kaza Mulimu. Hasamulaho, yomuñwi wa Lipaki za Jehova ato nipotela kwa ndu yaka. Bakeñisa kuli nenitabisizwe ki mwanaa alabezi lipuzo zaka ka kuitusisa Bibele, nalumela kuitutanga Bibele.”—Bo Gill, bakwa England.

  • “Neninani lipuzo zeñata ka za bupilo, kono likalabo zene banifanga bopasita bakwa keleke yaluna nelisika nikolwisa. Kono yomuñwi wa Lipaki za Jehova naalabile lipuzo zaka ka kuitusisa Bibele. Hanaani buzize ka za haiba nenikatabela kuituta zeñata, nenilumezi ka tabo.”—Bo Koffi, bakwa Benin.

  • “Nenibata hahulu kuziba ka za muinelo wabafu. Nenilumela kuli batu babashwile bakona kuholofaza babapila, kono nenibata kuziba zeibulela Bibele ka za taba yeo. Kacwalo, nakalisa kuituta Bibele ni mulikanaaka yali Paki ya Jehova.”—Bo José, bakwa Brazil.

  • “Nenilikile kubalanga Bibele kono nenisa iutwisisangi. Hasamulaho, Lipaki za Jehova bato nipotela ni kuto nitaluseza kakuutwahala hande litaba lisikai za bupolofita bwamwa Bibele. Nenibata kuituta litaba zeñwi hape.”—Bo Dennize, bakwa Mexico.

  • “Neniipuzanga ka za haiba luli Mulimu unani taba nina. Kacwalo, naikatulela kulapela ku Mulimu ya bulezwi mwa Bibele. Zazi lene litatami, Lipaki za Jehova bato ngongota famunyako wa ndu yaka, mi nalumela kuitutanga Bibele.”—Bo Anju, bakwa Nepal.

Litaba zeo liluhupulisa manzwi a Jesu ali: “Tabo ki ya ba ba lemuha kuli ba tokwa za Mulimu.” (Mateu 5:3) Ka niti, batu banani takazo yakuziba Mulimu. Ki Mulimu feela yakona kutaleleza takazo yeo mi uezanga cwalo ka kuitusisa Bibele.

Kacwalo, kuituta Bibele kuamañi? Kukona kumitusa cwañi? Lipuzo zeo likaalabiwa mwa taba yetatama.

^ par. 8 Jehova kilona libizo la Mulimu kamolipatululezwi mwa Bibele.