Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  April 2015

Kana Mwa Ziba?

Kana Mwa Ziba?

Ki musebezi mañi wanaapeta muzamaisi wa masole mwa mpi ya Roma?

Siswaniso sesicakuzwi fa licwe sesibonisa Marcus Favonius Facilis muzamaisi wa masole

Mwa Mañolo A Sigerike A Sikreste kubulezwi za muzamaisi wa masole ba Roma. Mueteleli wa mpi ya masole yanaaetelezi kezahalo yakubulaiwa kwa Jesu, naanani situlo sesiswana ni sa naanani sona Kornele, yena mutu wapili kuba Mukreste kwa batu ba Macaba. Juliusi yanaasindeketile Paulusi kwa Roma ni mueteleli wa mpi ya masole yanaetelezi mwa kunyandisa muapositola Paulusi, nibona neli bazamaisi ba masole.—Mareka 15:39; Likezo 10:1; 22:25; 27:1.

Muzamaisi wa masole kamita naazamaisanga likwata za masole banyau ba palo yemwahalaa 50 ni 100. Musebezi wahae neukopanyeleza kuluta masole, kubakalimela, kutatuba liapalo ni liitusiso zabona hamohocwalo ni kubafa litaelo ka nako ya ndwa.

Kuba muzamaisi wa masole neli sona situlo sesituna hahulu sanaakona kufiwa musole. Bane bafiwanga situlo seo neli batu bane banani yeloseli ili base babelekile nako yetelele mwa busole ni babakona kuetelela hande masole babañwi. Buikoneli ni kubeleka kataata kwa masole ba Roma neliitingile ku muzamaisi wa masole. Buka yeñwi ibulela kuli, bazamaisi ba masole “hañata neli batu bane banani yeloseli yetuna ili bane baziba litaba zeñata za busole.”

Liiponi zamwa miteñi ya Bibele lishutana cwañi ni liiponi zamwa linako za luna?

Siiponi sa kwaikale sa mwa Egepita

Ka kushutana ni liiponi zamwa linako zaluna zepangilwe fa mangilasi, liiponi zamwa miteñi ya Bibele neli pangiwanga fa lisipi zebenya hahulu ze cwale ka sipi yekopani ni kopa, mwendi cwalo ni kopa yesika zwakiwa, silivera, gauda kamba mufuta wa sipi yepangilwe ka kukopanya silivera ni gauda. Liiponi za pili zebulezwi mwa Bibele ki zene itusisizwe kwa kuyaha tabernakele, ili sona sibaka sapili moneba lapelelanga Maisilaele. Basali nebatisanga liiponi kuli liitusiswe kwa kupanga mukeke wa kopa ni fa kuutoma. (Exoda 38:8) Kubonahala kuli liiponi zeo nelitokwa kushengununwa kamulelo wa kuli liitusiswe kwa kupanga mukeke wa kutapela ni sitomelo saona.

Liiponi zenefumanwi ka kupumbula lika zakwaikale mwa Isilaele ni mwa libaka zene ipotolohile, neli fumanwanga hañata ni likabiso zasisali ze cwale ka maseka, lifaha, ni masale. Ka mutala, liiponi zeo hañata neli za laundi, mi nelinani maswalelo akabisizwe hande a kota, a sipi, kamba a manaka a tou, mwaswalelo ao naabonahalanga kuba asisali. Hañata kalulo ya siiponi yesika benyiswa hande neisakabiswangi.

Liiponi zakwaikale nelisabonisangi hande lifateho za batu babaitusisa zona, kufita moliboniseza liiponi za mangilasi zeitusiswa kacenu. Taba ye, yakona kulutusa kuutwisisa zanaatalusa muapositola Paulusi hanaaize: “Ka nako ye, lu bona ka siiponi se si sa boni hande.”—1 Makorinte 13:12.