Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

TAWALA YA MULIBELELI FEBRUARY 2015

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Kana muta o muñwi lu ka ba ni mubuso u li muñwi o ka busa lifasi kaufela?

Mubuso wa lifasi u ka kona ku swalisanisa cwañi batu ba macaba kaufela? Isaya 32:1, 17; 54:13

Mu nahane feela mo mubuso wa lifasi kaufela u kona ku tuseza batu. Kacenu batu ba bañata ba nyanda bakeñisa kuli ki babotana, hailifo ba bañwi bona ba fumile hahulu. Kono mubuso wa lifasi o utwisisa manyando a batu, u ka bona teñi kuli batu kaufela ba fumana lika ze ba tokwa. Kana mu nahana kuli batu ba kona ku tahisa mubuso o cwalo?—Mu bale Jeremia 10:23.

Litaba ze ezahezi li bonisa kuli, mibuso i palezwi ka linzila ze ñata ku babalela babusiwa ba yona, sihulu babotana. Mibuso ye miñwi yona i situhu. (Muekelesia 4:1; 8:9) Kono Mulimu ya Maata-Ote u sepisize kuli u ka tahisa mubuso o ka yola mibuso ye miñwi kaufela. Mubusi wa Mubuso wo u ka babalela batu.—Mu bale Isaya 11:4; Daniele 2:44.

Mubuso wa Mulimu u ka petañi?

Jehova Mulimu u ketile Mubusi wa lifasi ya swanela, ili Mwanaa hae, yena Jesu. (Luka 1:31-33) Jesu ha naa li fa lifasi, naa lata ku tusa batu. Ka ku ba Mulena, Jesu u ka swalisanisa batu ba macaba kaufela ni ku ba imulula kwa manyando a bona kaufela.—Mu bale Samu 72:8, 12-14.

Kana batu kaufela ba ka amuhela Jesu sina Mubusi? Batili. Kono Jehova u na ni pilu-telele. (2 Pitrosi 3:9) U fa batu kolo ya ku amuhela Jesu sina Mubusi. Hona cwale-cwale fa, Jesu u ka felisa batu ba ba maswe mwa lifasi mi u ka tahisa kozo ni buiketo mwa lifasi kaufela.—Mu bale Mika 4:3, 4.

 

Muitute Zeñata

Bibele I Lutañi Luli?

Mubuso wa Mulimu Ki Nto Mañi?