Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Kana muta o muñwi lu ka ba ni mubuso u li muñwi o ka busa lifasi kaufela?

Mubuso wa lifasi u ka kona ku swalisanisa cwañi batu ba macaba kaufela? Isaya 32:1, 17; 54:13

Mu nahane feela mo mubuso wa lifasi kaufela u kona ku tuseza batu. Kacenu batu ba bañata ba nyanda bakeñisa kuli ki babotana, hailifo ba bañwi bona ba fumile hahulu. Kono mubuso wa lifasi o utwisisa manyando a batu, u ka bona teñi kuli batu kaufela ba fumana lika ze ba tokwa. Kana mu nahana kuli batu ba kona ku tahisa mubuso o cwalo?—Mu bale Jeremia 10:23.

Litaba ze ezahezi li bonisa kuli, mibuso i palezwi ka linzila ze ñata ku babalela babusiwa ba yona, sihulu babotana. Mibuso ye miñwi yona i situhu. (Muekelesia 4:1; 8:9) Kono Mulimu ya Maata-Ote u sepisize kuli u ka tahisa mubuso o ka yola mibuso ye miñwi kaufela. Mubusi wa Mubuso wo u ka babalela batu.—Mu bale Isaya 11:4; Daniele 2:44.

Mubuso wa Mulimu u ka petañi?

Jehova Mulimu u ketile Mubusi wa lifasi ya swanela, ili Mwanaa hae, yena Jesu. (Luka 1:31-33) Jesu ha naa li fa lifasi, naa lata ku tusa batu. Ka ku ba Mulena, Jesu u ka swalisanisa batu ba macaba kaufela ni ku ba imulula kwa manyando a bona kaufela.—Mu bale Samu 72:8, 12-14.

Kana batu kaufela ba ka amuhela Jesu sina Mubusi? Batili. Kono Jehova u na ni pilu-telele. (2 Pitrosi 3:9) U fa batu kolo ya ku amuhela Jesu sina Mubusi. Hona cwale-cwale fa, Jesu u ka felisa batu ba ba maswe mwa lifasi mi u ka tahisa kozo ni buiketo mwa lifasi kaufela.—Mu bale Mika 4:3, 4.