Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

TAWALA YA MULIBELELI February 2015 | Mo mu Kona ku Ikolela Musebezi wa Mina

Batu ba bañata ba ikolanga ku beleka mi ba lemuhile kuli ku eza cwalo kwa tusa luli. Ki lika mañi ze ba tusize ku ba ni mubonelo o munde ha ku taha ku za ku beleka ka taata?

TOHO YA TABA

Kana ku Beleka ka Taata—Kwa Tusa?

Batu ba bañwi ba ikutwa kuli ha ba swaneli ku beleka ka taata. Niteñi ba bañwi bona ba ikolanga hahulu ku beleka ka taata. Ki nto mañi ye ba tusize kuli ba ikole musebezi wa bona?

TOHO YA TABA

Mo lu Kona ku Ikolela ku Beleka ka Taata

Mu nyakisise linzila ze ñwi zeo ka zona Bibele i lu fa kelezo ye sebeza ya mwa ku fumanela tabo mwa musebezi wa luna.

A CONVERSATION WITH A NEIGHBOR

Ki Kabakalañi ha mu Swanela ku Nyakisisa ze I Luta Bibele?

Nihaike kuli Bibele ne i ñozwi kale-kale koo, litaba ze ku yona za kona ku tusa batu kacenu. Likuka za mwa Bibele li kona ku mi tusa cwañi mwa miinelo kaufela ya bupilo?

THE BIBLE CHANGES LIVES

Ne ni Tabisizwe Hahulu ki Likalabo ze Utwahala za Bibele

Bo Ernest Loedi ne ba fumani likalabo kwa lipuzo ze ñwi za butokwa ka ku fitisisa mwa bupilo. Likalabo ze utwahala za Bibele, li ba tusize ku ba ni sepo ya luli ya za kwapili.

IMITATE THEIR FAITH

“Litaluso, Kana A li Zwi ku Mulimu?”

Kiñi ze ne konisize Josefa ku talusa ka bundume tolo ya ndunaa maweta wa mwa Egepita, ndunaa makuka, ni Faro? Ne ku tile cwañi kuli Josefa a zwe mwa tolongo ni ku ya mwa lapa la mulena mwa lizazi li li liñwi feela?

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Mu nahane feela kozo ni buiketo ze u kona ku tisa mubuso u li muñwi wa lifasi. Ki kabakalañi ha lu swanela ku kolwa kuli Mulimu u ka tahisa mubuso o cwalo? Ki mañi ya swanela ku ba mubusi wa Mubuso wo?