Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Kiñi ze susuezanga batu ba bañata ku nyakisisa za ku ba teñi kwa Mubupi?

Kana bupilo haki nto ye komokisa?

Lilimo ze bato ba 3,000 kwamulaho ko, muloki yo muñwi naa ñozi kuli: “Ni ezizwe ka mukwa o sabisa, o komokisa.” (Samu 139:14) Kana ha mu komokangi ha mu nahananga ka za mo i hulelanga mbututu ku zwa fa selusi i liñwi feela? Batu ba bañata ba lumela kuli lika ze pila li tahisizwe ki Mubupi.—Mu bale Samu 139:13-17; Maheberu 3:4.

Yena ya naa ezize lika ze mwa pupo kaufela ni ku tahisa kuli fa lifasi ku kone ku yahiwa, hape ki yena ya ezize lika ze pila. (Samu 36:9) U ambolisani ni batu mi u ba bulelezi ka za hae.—Mu bale Isaya 45:18.

Kana lu simuluhile kwa lifolofolo?

Mibili ya luna ya swana ni mibili ya lifolofolo mwa linzila ze ñata. Libaka kikuli Mubupi naa lukisize kuli batu ni lifolofolo ba pile fa lifasi. Naa bupile batu ba pili ku zwelela fa liluli, isiñi ku zwelela kwa lifolofolo.—Mu bale Genese 1:24; 2:7.

Batu ba shutana ni lifolofolo mwa linzila ze peli ze tuna. Nzila ya pili, batu ba bupilwe ni buikoneli bwa ku ziba, ku lata, ni ku kuteka Mubupi wa bona. Nzila ya bubeli, batu ne ba lukiselizwe ku pila ku ya ku ile kono lifolofolo zona ne li si ka lukisezwa ku pila ku ya ku ile. Kono ka nako ya cwale, batu kaufela ba shwa bakeñisa kuli mutu wa pili naa hanile ku latelela ketelelo ya Mubupi.—Mu bale Genese 1:27; 2:15-17.