Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

TAWALA YA MULIBELELI December 2014 | Mwa Kona ku Sutelela ku Mulimu

Kana mu ikutwa kuli Mulimu haa na taba ni mina kamba kuli ha mu koni ku sutelela ku yena? Kana mu kile mwa ipuza ka za haiba kwa konahala ku ba mulikani yo mutuna wa Mulimu?

TOHO YA TABA

Kana mu Ikutwa ku ba Bukaufi ni Mulimu?

Batu ba bañata-ñata ba na ni buikolwiso bwa kuli Mulimu u ba nga kuli ki balikani ba hae.

TOHO YA TABA

Kana Mwa Ziba Libizo la Mulimu, mi Kana Mwa Itusisanga Lona?

Ku swana feela inge kuli Mulimu u itibahaza ku luna ka ku bulela kuli: “Ki na Jehova. Ki lona libizo laka.”

TOHO YA TABA

Kana Mwa Ambolanga ni Mulimu?

Lwa ambolanga ku Mulimu ka tapelo, kono lu kona ku teeleza cwañi ku yena?

TOHO YA TABA

Kana Mwa Eza za Tokwa Mulimu?

Ku utwa Mulimu ki kwa butokwa, niteñi, ku na ni ze ñata ze lu tokwa ku eza kuli lu be balikani ba hae.

TOHO YA TABA

Hakuna Bupilo bo Bunde bo bu Fita Bo

Mihato ye milaalu ye kona ku mi tusa ku ba ni silikani se sinde ni Mulimu.

Timgad—Muleneñi O Pumbekilwe U Patulula Likunutu ze ku Ona

Maroma ba kwaikale ne ba itusisize butali kwa ku eza kozo ni batu ba ne be pila kwa Mutulo wa Africa.

OUR READERS ASK

Ki Ifi Niti ka za Mukiti wa Ngilisimusi?

Mu ka komoka hahulu ha mu ka ziba ko li simuluha lizo ze eziwanga fa mukiti wa Ngilisimusi.

“Ngana ya Mutu I mu Tibela ku Halifa Kapili”

Ze ne ezahezi ku Davida, mulena wa Isilaele, za kona ku lu tusa ku sikulula maikuto a bunyemi ha lu foselizwe kamba ha lu shemaetwa.

Kana na Swanela ku Kolota Masheleñi?

Litaba ze mwa Bibele za kona ku mi tusa ku eza katulo.

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Mu kona ku fita cwañi kwa lipilu za bana ba mina ka ku itusisa lushango lwa mwa Bibele?