TAWALA YA MULIBELELI November 2014 | Kana Satani U Teñi?

Haiba Satani ha yo, u zibe ba ba mu saba ba pumilwe. Kono haiba kuli Satani ki lihata le li zamaisa lika, miinelo, ni batu, fohe u kona ku tahisa butaata bo butuna hahulu ku fita mo ba nahanela batu ba bañata.

TOHO YA TABA

Kana Satani U Teñi?

Kana Satani ki sisupo feela se si yemela bumaswe kamba ki sibupiwa sa moya?

TOHO YA TABA

Kana Satani ki Sisupo Feela se si Yemela Bumaswe?

Litaba ze peli za mwa Bibele li alaba puzo yeo.

TOHO YA TABA

Kana Lwa Swanela ku Saba Satani?

Mulimu u lukisize lika zee ne ze kona ku mi tusa ku hanyeza twaniso ya Satani.

A CONVERSATION WITH A NEIGHBOR

Mubuso wa Mulimu ne U Kalile Lili ku Busa? (Kalulo 2)

Bupolofita bwa mwa Bibele ni tolo ya mulena wa Babilona ye ne zwa ku Mulimu li supa kwa silimo se ne u kalile ku busa Mubuso wa Mulimu.

MULIKANYISE TUMELO YABONA

“Ni ka Eza Cwañi Bumaswe bo Butuna Cwalo?”

Josefa naa hanezi cwañi musalaa Potifaro ya tundamezi kuli a fose ni yena?

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Taba ya kuli Jesu naa zusize batu ba ne ba shwile i lu fa sepo mañi ka za ku talelezwa kwa sepiso ya hae?