Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TOHO YA TABA | MUBUSO WA MULIMU—U KA MI TUSA CWAÑI?

Mubuso wa Mulimu?—U ka mi Tusa Cwañi?

Mubuso wa Mulimu?—U ka mi Tusa Cwañi?

Ha mu balile litaba ze felile, mwendi mu lemuhile kuli Mubuso wa Mulimu ki wa butokwa hahulu kwa Lipaki za Jehova. Mi mwendi mu susuelizwe hahulu ha mu utwile ze ñwi za limbuyoti ze lu nyakisisize ze ka tiswa ki Mubuso wa Mulimu kwapili. Ka nako ye swana, mwendi mu kana mwa kakanya ka za haiba lisepiso zeo li ka talelezwa luli.

Mu ka eza hande ku ba ni tokomelo kuli mu si ke mwa lumela taba kaufela ye mu utwa. (Liproverbia 14:15) Ka nzila ye ñwi, ku ba ni tokomelo kwa mina ku kona ku bapanywa kwa muhato o ne ba ngile batu ba kwa Berea wa kwaikale. * Ha ne ba taluselizwe ka za taba ye nde ya Mubuso lwa pili, batu ba kwa Berea ne ba amuhezi ze ne ba utwile, kono isiñi kabakala kuli ne ba bata feela ku lumela. Kono ne ba tatubile mwa Mañolo ka tokomelo “kuli ba zibe haiba lika zeo ne li li cwalo.” (Likezo 17:11) Ka mubulelelo o muñwi, batu ba kwa Berea ne ba bapanyize taba ye nde ye ne ba utwile kwa litaba za bulela Mañolo. Hamulaho wa nako, ba fita fa ku ikolwisa kuli taba ye nde i tomile luli fa Linzwi la Mulimu.

Lipaki za Jehova ba mi kupa kuli ni mina mu eze nto ye swana. Ka tuso ya tuto ya Bibele ye zamaiswanga ku si na tifo, lu mi fa kolo ya kuli mu bapanye ze ba lumela Lipaki za Jehova ka za Mubuso wa Mulimu kwa litaba ze i luta Bibele.

 Ku ekeza ku ze mu sweli ku ituta ka za Mubuso wa Mulimu, ku ituta Bibele kwa kona ku mi tusa ku fumana likalabo kwa lipuzo za butokwa mwa bupilo ze cwale ka ze:

Fahalimu a zeo kaufela, ku ituta Bibele ku ka mi tusa ku ‘sutelela ku Mulimu.’ (Jakobo 4:8) Ku tuha fo, ha mu ka sutelela hahulu ku Mulimu, mu ka utwisisa hande hahulu kuli Mubuso wa Mulimu wa kona ku mi ezeza lika ze nde, isi feela ka nako ya cwale kono mane ni ku ya ku ile. Jesu naa bulezi cwana ha naa lapela ku Ndatahe kuli: “Kuli ba fumane bupilo bo bu sa feli, ba tokwa ku zwelapili ku ku ziba, wena Mulimu a nosi wa niti, ni yo lumile, yena Jesu Kreste.”—Joani 17:3.

 

^ par. 4 Berea ne li muleneñi wa mwa Macedonia wa kwaikale.