Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  October 2014

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Ki kabakalañi ha lu swanela ku lapelanga kuli Mubuso wa Mulimu u tahe?

Kana mwa tabela ku ziba ze ñata ka za Mubuso wa Mulimu ni ze u ka peta?

Mubuso wa Mulimu ki mulonga wa kwa lihalimu. Jesu naa bulelezi balateleli ba hae kuli ba lapelange kuli Mubuso wa Mulimu u tahe, bakeñisa kuli ki ona o ka tahisa ku luka ni kozo mwa lifasi. Ha ku na mubuso wa batu o kona ku felisa ka kutala mifilifili, ku sa luka, kamba matuku, kono Mubuso wa Mulimu ona wa kona mi u ka eza cwalo. Mulimu u ketile Mwanaa hae, yena Jesu, kuli a be Mulena wa Mubuso wo. Jehova hape u ketile sikwata se siñwi sa balateleli ba Jesu kuli ba buse hamoho ni Jesu mwa Mubuso wo.—Mu bale Luka 11:2; 22:28-30.

Hona cwale-cwale fa, Mubuso wa Mulimu u ka yundisa batu kaufela ba ba hana puso ya Mulimu. Kacwalo, tapelo ya ku kupa kuli Mubuso wa Mulimu u tahe ki kupo ya kuli mulonga wa Mulimu u tahe ku to yola milonga kaufela ya batu.—Mu bale Daniele 7:13, 14; Sinulo 11:15, 18.

Kiñi se si ka tahisa kuli Mubuso wa Mulimu u tuse batu?

Jesu ki yena Mulena ya swanela bakeñisa kuli u na ni mufelañeke. Ka ku ba Mwanaa Mulimu, Jesu u na ni maata a ku tusa batu kaufela ba ba kupa kuli Mulimu a ba tuse.—Mu bale Samu 72:8, 12-14.

Mubuso wa Mulimu u ka tusa batu kaufela ba ba lapelanga kuli u tahe, ili ba ba pila ka ku lumelelana ni tato ya Mulimu. Mu ka tuseha hahulu ha mu ka ituta ze i bulela Bibele ka za Mubuso wa Mulimu.—Mu bale Luka 18:16, 17; Joani 4:23.