Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TOHO YA TABA | MUBUSO WA MULIMU—U KA MI TUSA CWAÑI?

Ki Kabakalañi ha lu Swanela ku Isa Pilu Kwa Mubuso wa Mulimu?

Ki Kabakalañi ha lu Swanela ku Isa Pilu Kwa Mubuso wa Mulimu?

Batu ba bañata-ñata mwa lifasi kaufela ba sepile kuli Mubuso wa Mulimu u ka ba ezeza lika ze nde kwapili. Ba latelela mutala wa Jesu, ya naa lutile balateleli ba hae ku lapelanga kuli: “Mubuso wa hao u tahe. Tato ya hao i ezwe fa lifasi.”—Mateu 6:10.

Nto ye komokisa kikuli, nihaike kuli batu ba bañata ba bonisa kuli ba isa hahulu pilu kwa Mubuso wa Mulimu, buñata bwa bulapeli bona ha bu isi hahulu mamelelo kwateñi. Ka za taba yeo, caziba wa litaba za kwaikale ya bizwa H. G. Wells, naa lemuhile kuli ki nto ye komokisa hahulu kuli Jesu naa isize “hahulu pilu . . . kwa tuto ya naa biza kuli ki Mubuso wa kwa Lihalimu.” Wells u bulela kuli tuto yeo “ha i ngiwi ku ba tuto ya butokwa . . . mwa likeleke ze ñata za Sikreste.”

Ka ku shutana ni likeleke zeo, Lipaki za Jehova ba luta hahulu za Mubuso wa Mulimu. Mu nahane ka za taba ye: Magazini ya luna ye lu itusisa hahulu, yona ye mu sweli ku bala ka nako ya cwale, i hatisizwe mwa lipuo ze 220. I bato ba likopi ze 46 milioni za magazini ye, za hatiswanga kweli ni kweli, ili nto ye tahisa kuli i be yona magazini ye abelwa hahulu kwa batu mwa lifasi kaufela. Kono ki taba mañi ye bulelwa hahulu mwa magazini ye? Mu lemuhe kuli toho ya taba ya yona, i li: Tawala ya Mulibeleli ye Zibahaza Mubuso wa Jehova.  *

Ki kabakalañi Lipaki za Jehova ha ba ikataza hahulu ku zibahaza Mubuso wa Mulimu? Libaka ki la kuli, lu lumela kuli lushango lwa Mubuso wa Mulimu ki lona lushango lwa butokwa hahulu mwa buka ya butokwa ka ku fitisisa mwa lifasi, yona Bibele. Ku tuha fo, lu na ni buikolwiso bwa kuli Mubuso wa Mulimu ki ona feela o ka kona ku tatulula mataata e ba talimana ni ona batu kacenu.

Lipaki za Jehova ba ikataza ku likanyisa mutala wa Jesu wa ku isa mamelelo kwa Mubuso wa Mulimu. Mubuso wa Mulimu ne li yona nto ya butokwa hahulu mwa bupilo bwa Jesu ha naa li fa lifasi, mi za naa kutaza ne li tomile fa Mubuso wa Mulimu. (Luka 4:43) Ki kabakalañi Mubuso ha ne u li wa butokwa hahulu ku Jesu? Mi Mubuso u kona ku mi tusa cwañi? Lu mi kupa kuli mu bone likalabo za mwa Bibele, ze nyakisisizwe mwa litaba ze latelela.

^ par. 5 Jehova ki lona libizo la Mulimu ka mo li patululezwi mwa Bibele.