Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  August 2014

 TOHO YA TABA | KANA MULIMU WA MI ISA PILU?

Mulimu U mi Suteleza ku Yena

Mulimu U mi Suteleza ku Yena

“Ha ku na mutu ya kona ku taha ku na, konji haiba Ndate, ya ni lumile, a mu hoha.”—JOANI 6:44.

LIBAKA BATU BA BAÑWI HA BA KAKANYA: Batu ba bañata ba ba lumela ku Mulimu ha ba ikutwangi ku ba bukaufi ni yena. Bo Christina, basali ba ba pila kwa Ireland ba ne ba yanga kwa keleke sunda ni sunda, ba bulela kuli: “Ne ni ziba feela kuli Mulimu ki yena mubupi wa lika kaufela. Kono ne ni sa mu zibi hande. Mi ne ni sa ikutwangi ku ba bukaufi ni yena.”

ZE I LUTA BIBELE: Ha lu ziyelehile, Jehova u ezanga buikatazo bwa ku lu tusa. Jesu naa swaniselize pabalelo ya Mulimu ku luna ka nzila ye: “Haiba mutu ya na ni lingu ze mwanda a latehelwa ki ngu i liñwi ku zona, kikuli ha na ku siya ze 99 fa malundu ni ku ya ku yo bata i liñwi ye latehile?” Lu itutañi kwa taba yeo? Jesu naa zwezipili ku bulela kuli: “Kamukwaoswana, haki nto ye kateleha ku Ndate ya kwa lihalimu kuli nihaiba a li muñwi ku ba banyinyani bao a latehe.”—Mateu 18:12-14.

Yo muñwi ni yo muñwi wa “ba banyinyani bao ”ki wa butokwa hahulu ku Mulimu. Mulimu u batanga cwañi ba ba “latehile”? Liñolo le li bonisizwe kwa makalelo a taba ye, li bonisa kuli Jehova u hohanga batu ku ba suteleza ku yena.

Ki bo mañi kacenu ba ba yanga fa mandu a batu ni mwa libaka za nyangela inze ba kutaza lushango lwa mwa Bibele lo lu ama Mulimu?

Mu nyakisise ka mo Jehova naa ngezi muhato wa ku hohela batu ku yena. Mwa linako za baapositola, Mulimu naa lumile mulutiwa wa Sikreste Filipi kuli a yo katanyeza koloi mo ne ku zamaya nduna wa Muetopia ilikuli ba yo ikambota ka ze bu talusa bupolofita bwa mwa Bibele bwa naa sweli ku bala nduna yo. (Likezo 8:26-39) Hamulaho, Mulimu naa lumile muapositola Pitrosi kuli a yo potela Kornele muzamaisi wa masole mwa puso ya Roma, muuna ya naa lata ku sebeleza Mulimu mi ka nako yeo naa sweli ku lapela. (Likezo 10:1-48) Hape Mulimu naa etelezi muapositola Paulusi ni ba bañwi, ku liba kwa nuka ye ne li kwande a muleneñi wa Filipi. Teñi ko, ba yo fumana musali ya bizwa Lidia ya naa “lapela Mulimu” mi “Jehova a kwalula pilu ya hae kuli a utwe litaba” ze ne bulelwa.—Likezo 16:9-15.

Mwa taba ni taba, Jehova naa boni teñi kuli wa fa batu ba ne ba mu bata kolo ya ku mu ziba. Ki bo mañi kacenu ba ba yanga fa mandu a batu ni mwa libaka za nyangela inze ba kutaza lushango lwa mwa Bibele lo lu ama Mulimu? Ba bañata ba kona ku alaba kuli: “Ki Lipaki za Jehova.” Mu ipuze kuli: ‘Esi mwendi Mulimu u itusisa batu ba kuli a ni suteleze ku yena?’ Lu mi susueza kuli mu lapele ku Mulimu kuli a mi tuse ku lemuha buikatazo bwa eza bwa ku mi suteleza ku yena. *

^ par. 8 Kuli mu itute ze ñata, mu ipuhele vidio ya Ki Kabakalañi ha lu Swanela ku Ituta Bibele? fa Webusaiti ya www.jw.org.