Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Kana ki bulapeli kaufela bo bu kuteka Mulimu?

Mwendi se mu lemuhile kuli lipiho za makande ze ñata li bonisanga kuli batu ba bañwi ba itusisanga bulapeli ku eza lika ze maswe. Haki bulapeli kaufela bo bu tabisa Mulimu. (Mateu 7:15) Kaniti, buñata bwa batu ba yembuluzwi.—Mu bale 1 Joani 5:19.

Nihakulicwalo, Mulimu wa ziba batu ba ba lata niti ni lika ze lukile. (Joani 4:23) Mulimu u mema batu ba ba cwalo kuli ba itute niti mwa Bibele, lona Linzwi la hae.—Mu bale 1 Timotea 2:3-5.

Mu kona ku ziba cwañi bulapeli bwa niti?

Jehova Mulimu u sweli ku kubukanya batu ba ba zwa mwa bulapeli bo bu shutana-shutana ku ba tisa mwa bulapeli bwa niti, ku to ba luta niti ni ku ba luta ku latana mwahalaa bona. (Mika 4:2, 3) Kacwalo, mwa kona ku ziba batu ba ba mwa bulapeli bwa niti ka nzila yeo ba bonisana ka yona lilato.—Mu bale Joani 13:35.

Jehova Mulimu u sweli ku kubukanya batu ba ba zwa mwa bulapeli bo bu shutana-shutana ku ba tisa mwa bulapeli bwa niti.—Samu 133:1

Balapeli ba niti ba tomile tumelo ya bona fa litaba ze mwa Bibele mi ba pila ka ku lumelelana ni ze i luta Bibele. (2 Timotea 3:16) Hape ba kuteka libizo la Mulimu. (Samu 83:18) Mi ba zibahaza kwa batu kuli ki Mubuso wa Mulimu feela o ka felisa mataata e ba talimana ni ona batu. (Daniele 2:44) Ba likanyisa Jesu ka ku monyehela batu “liseli” la bona ili ku eza lika ze nde kwa batu ba bañwi. (Mateu 5:16) Kacwalo, Bakreste ba niti ba zibwa ka musebezi wa bona wa ku potela batu fa mandu a bona ku ba taluseza taba ye nde ya Mubuso wa Mulimu.—Mu bale Mateu 24:14; Likezo 5:42; 20:20.