Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

TAWALA YA MULIBELELI AUGUST 2014

Kana Mulimu wa mi Isa Pilu?

Haiba Mulimu wa lu isa pilu, u bonisanga cwalo kamukwaufi?

Kana Mulimu wa mi Isa Pilu?

Kana Mulimu ya Maata kaufela wa mi isa pilu luli?

Mulimu wa mi Bona

Ki kabakalañi ha bizwa ‘Mulimu ya bona lika kaufela’?

Mulimu wa Kona ku mi Omba-Omba

Ku cwañi haiba mu ikutwa kuli mataata a mina ki a manyinyani hahulu ha bapanywa kwa mataata e ba talimana ni ona batu ba bañata-ñata mwa lifasi?

Mulimu U mi Suteleza ku Yena

Ku cwañi haiba mwa lumela ku Mulimu kono inze mu ikutwa kuli u kwahule ni mina?

Ne ni Bata ku Felisa Mifilifili ni Bumaswe

Bo Antoine Touma ne ba naa ni yeloseli mwa papali ya Kung Fu, kono liñolo la 1 Timotea 4:8 ne li ba tusize ku cinca bupilo bwa bona.

“Na mi Kupa, A mu Utwe Tolo ye ni Lolile”

Butaata bo ne bu li mwa lubasi lwa habo Josefa bu fa tuto ye tuna hahulu kwa batu ba ba mwa mabasi mo ku na ni bana ba mwendakumongo kacenu.

Ki Mañi ya Bupile Mulimu?

Kana ku fosahalile ku lumela kuli Mulimu u bile teñi kamita?

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Kana ki niti kuli bulapeli bo buñwi ha bu tabisi Mulimu?