Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  July 2014

 TOHO YA TABA | KI KABAKALAÑI LIKA ZE MASWE HA LI EZAHALANGA KWA BATU BA BANDE?

Za ka Eza Mulimu ka za Bumaswe

Za ka Eza Mulimu ka za Bumaswe

Bibele i lu taluseza ka ku tala za ka eza Jehova ni Mwanaa hae, yena Jesu Kreste, ka za manyando a tahisizwe ki Satani Diabulosi. Bibele i bulela kuli: “Le ki lona libaka Mwanaa Mulimu [Jesu] ha naa bonahezi: kuli a sinye misebezi ya Diabulosi.” (1 Joani 3:8) Miinelo ye mwa lifasi ye tiswa ki mukwañuli, sitoyo, ni likezo ze maswe i ka feliswa. Jesu Kreste naa bulezi kuli, “mubusi wa lifasi le,” yena Satani Diabulosi “u ka lundulwa.” (Joani 12:31) Mwa lifasi le li nca la ku luka le li ka ba teñi, ku ka ba ni kozo mi ha ku na ku ba ni kukuezo ya Satani.—2 Pitrosi 3:13.

Ku cwañi ka za batu ba ba hana ka bomu ku cinca mikwa ya bona ili ba ba tundamena ku eza lika ze maswe? Sepiso ye ikutwahalela hande ye, i bonisa kuli: “Ba ba eza niti ba ka yaha mwa naha, ba ba sa nyazahali ba ine ku yona. Kono ba ba maswe ba ka kauhelwa mwa lifasi, ba ba pila ka bupumi ba zwiswe mwateñi.” (Liproverbia 2:21, 22) Kukuezo ya batu ba ba maswe ha i sa na ku ba teñi. Mwa miinelo ya kozo yeo, batu ba ba ipeya ku utwa ba ka lukululwa hanyinyani-hanyinyani kwa ku sa petahala ko ne ba hozize.—Maroma 6:17, 18; 8:21.

Mulimu u ka felisa cwañi bumaswe mwa lifasi le li nca leo? Ha na ku eza cwalo ka ku amuha batu tukuluho ya ba file ya ku iketela za ku eza ili ku tahisa kuli ba eze lika sina mishini. Kono u ka luta linzila za hae kwa batu ba ba ipeya ku utwa, mi u ka ba tusa ku tuhela ku nahananga lika ze fosahalile ni ku ba tusa ku tuhela ku eza lika ze maswe.

Mulimu u ka felisa ze tahisa bumaswe kaufela

Mulimu u ka ezañi ka za likozi ze ezahalanga ka ku sa libelela? U sepisize kuli hona cwale-cwale fa, Mubuso wa hae u ka busa lifasi. Mulimu u ketile Jesu Kreste ku ba Mulena wa Mubuso wa hae, mi Jesu u na ni maata a ku folisa matuku. (Mateu 14:14) Jesu hape u na ni maata a ku zamaisa lika ze maata ze mwa pupo. (Mareka 4:35-41) Kacwalo, manyando a tiswa ki likozi ze ezahalanga ka ku sa libelela ha sa na ku ba teñi. (Muekelesia 9:11) Mwatasaa puso ya Kreste ha ku na mutu ya ka tahelwa ki kozi.—Liproverbia 1:33

Ku cwañi ka za batu ba bañata-ñata ba ba shwezi mwa likozi? Nakonyana pili ha si ka zusa kale mulikanaa hae Lazaro kwa bafu, Jesu naa bulezi kuli: “Ki na zuho ni bupilo.” (Joani 11:25) Ki niti, Jesu u na ni maata a ku zusa ba ba shwile kamba ku ba kutiseza kwa bupilo!

Haiba mwa tabela ku pila mwa lifasi mo ku si ke kwa ba ni lika ze maswe ze ezahala kwa batu ba bande, mu ka eza hande ku ituta ze ñata mwa Bibele ka za Mulimu wa niti ni ka za mulelo wa hae? Lipaki za Jehova ba ba pila mwa sibaka se mu pila ku sona, ba ka tabela ku mi tusa ku ziba litaba zeo. Lu mi susueza kuli mu bonane ni batu bao kamba mu ñolele bahatisi ba magazini ye.