Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  July 2014

 TOHO YA TABA | KI KABAKALAÑI LIKA ZE MASWE HA LI EZAHALANGA KWA BATU BA BANDE?

Lika ze Maswe li Atile Hahulu!

Lika ze Maswe li Atile Hahulu!

Bo Smita, * basali ba ne ba na ni lilimo ze 35, ba ne ba pila mwa tolopo ya Dhaka, mwa naha ya Bangladesh, ne ba zibahala ku ba mutu ya lilato ni ya iyakatwa batu ba bañwi. Batu ne ba ba ziba ku ba musali wa miswalo, ya tabile, ni ya tabela ku taluseza ba bañwi za itutile ka za Mulimu. Ba lubasi hamohocwalo ni balikani ba bona ne ba komokile hahulu muta bo Smita ne ba kenezwi ki butuku bwa ka sipundumukela ili bo ne bu ba bulaile mwa sunda i feela liñwi!

Bo James ni bo musalaa bona, ili ba ne ba li mwa lilimo za ma 30, ni bona ne ba na ni libubo le li swana ni la bo Smita. Ka nako ye ñwi mwa mbumbi, ne ba ile kwa ku potela balikani ba bona ba ba pila kwa wiko wa United States. Ne ba si ka kutela habo bona kwa New York. Ha ne ba li mwa nzila cwalo, ba shwela mwa kozi ya fa mukwakwa, mi nto yeo ne i tahisize hahulu matomola-pilu kwa balatiwa ba bona ni kwa batu ba ne ba beleka ni bona.

Bumaswe ni manyando kacenu li atile hahulu mi li fumaneha kai ni kai. Batu ba ba si masole ni masole, ba shwelanga mwa lindwa. Bubangoki ni mifilifili li nyandisa batu ba ba si na mulatu. Likozi ze maswe hahulu ni matuku a matuna li tahela batu kaufela ku si na taba ni mayemo a bona mwa bupilo kamba lilimo za bona za buhulu. Likozi za ka taho li welanga batu ku si na ku keta. Saluluti ni ketululo li atile hahulu mwa lifasi. Mwendi ni mina mu kile mwa ipumana mwa lika ze cwalo.

Kacwalo, ku lukile ku ipuza lipuzo ze cwale ka ze:

  • Ki kabakalañi lika ze maswe ha li ezahalanga kwa batu ba bande?

  • Kana lwa swanela ku nyaza Mulimu bakeñisa lika ze cwalo?

  • Kana likozi li ikezahalelanga feela kamba li tiswanga ki batu?

  • Kana manyando a tiswanga ki Karma, ili ku talusa lika za naa ezize mutu kwamulaho?

  • Haiba ku na ni Mulimu ya maata ote, ki kabakalañi ha sa silelezangi batu ba bande kwa lika ze maswe?

  • Kana muta o muñwi batu ba ka pila ku si na bumaswe ni manyando?

Kuli lu fumane likalabo kwa lipuzo ze, lu tokwa ku ziba likalabo kwa lipuzo ze peli ze latelela: Ki kabakalañi lika ze maswe ha li ezahalanga, mi Mulimu u ka ezañi ka za lika zeo?

^ par. 3 Mabizo a cincizwe.