Jesu u ka ezañi mwa mazazi a kwapili?

Ka silimo sa 33 C.E., Jesu naa shwile, ku zuha kwa bafu, ni ku kambamela kwa lihalimu. Hamulaho wa nakonyana, naa filwe maata a ku ba Mulena. (Daniele 7:13, 14) Mwa mazazi a kwapili, Jesu ka ku ba Mulena u ka nga muhato wa ku tahisa kozo mwa lifasi ni ku felisa bubotana.—Mu bale Samu 72:7, 8, 13.

Ka ku ba Mulena, Jesu u ka felisa lika ze si ka luka mwa lifasi

Jesu u ka eza lika ze nde hahulu ka ku ba Mubusi wa batu. U ka itusisa maata a mu file Ndatahe kuli a tahise kuli batu ba petahale hape. Batu ba ka ikola ku pila fa lifasi ku si na ku supala kamba ku shwa.—Mu bale Joani 5:26-29; 1 Makorinte 15:25, 26.

Jesu u ezañi ka nako ya cwale?

Jesu ka nako ya cwale, u sweli ku etelela musebezi wa ku kutaza o ba eza balateleli ba hae ba niti. Balateleli ba hae ba niti ba potelanga batu ni ku ba bonisa ze i bulela Bibele ka za Mubuso wa Mulimu. Jesu naa bulezi kuli naa ka zwelapili ku tusa balutiwa ba hae ku peta musebezi wo, ku fitela Mubuso wa Mulimu u felisa lipuso za batu.—Mu bale Mateu 24:14; 28:19, 20.

Jesu u sweli ku etelela batu kwa bupilo bo bunde ka ku itusisa puteho ya niti ya Sikreste. U ka zwelapili ku ba etelela ku fitela muinelo wa lifasi le, u feliswa mane ni ku yo fita mwa lifasi le li nca la sepisize Mulimu.—Mu bale 2 Pitrosi 3:7, 13; Sinulo 7:17.