Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TOHO YA TABA | MULIMU U MI EZELIZE LIKA MAÑI?

Kezahalo ye mu sa Swaneli ku Shuta

Kezahalo ye mu sa Swaneli ku Shuta

Busihu bo ne bu latelezwi ki lizazi la naa shwile, Jesu naa laezi balateleli ba hae ba ba sepahala kuli ba ezange mukiti wa ku hupula lifu la hae. Ka ku itusisa sinkwa se si si ka ya mumela ni waine ye fubelu, ya naa file balateleli ba hae, Jesu a kalisa mukiti o bizwa Mulalelo wa Mafelelezo kamba Mulalelo wa Mulena ni ku laela kuli: “Mu ezange cwalo kuli mu ni hupule.”—Luke 22:19.

Silimo ni silimo, Lipaki za Jehova mwa lifasi kaufela ba kopananga ku hupula lifu la Jesu fa lizazi la hupulwanga ka lona. Mwa 2014, Kupuzo i ka ba la Mubulo, la 14 April, lizazi ha se li likezi.

Mwa memiwa ku yo fumaneha kwa mukiti wo, ko ku ka yo nyakisiswa ka butungi za butokwa bwa lifu la Jesu la sitabelo. Ha mu na ku tokwa ku lifa se siñwi kwa mukiti wo. Ha ku na ku eziwa likoleko. Mutu ya naa mi file magazini ye, wa kona ku mi bulelela nako ni sibaka ko i ka ezezwa Kupuzo mwa silalanda sa mina, kamba mwa kona ku bona fa Webusaiti ya luna ya jw.org. Shangwe mu like ku hupula lizazi la kezahalo ye, mi lu sepa kuli ha mu na ku i shuta.