Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

TAWALA YA MULIBELELI February 2014 | Ndwa ye ne Cincize Miinelo Mwa Lifasi

Ki kabakalañi ndwa ya lifasi ya pili ha ne i cincize miinelo mwa lifasi? Kana likalabo kwa lipuzo zeo za kona ku lu tusa ku utwisisa ze ka ezahala kwapili?

TOHO YA TABA

Ndwa ye ne Cincize Miinelo Mwa Lifasi

Ndwa ya lifasi ya pili ye bizwa hape kuli “Ndwa ye Tuna,” ne i cincize cwañi miinelo mwa lifasi ka linzila ze sa lu ama ni kacenu?

TOHO YA TABA

Ki Mañi Luli ya Tahisa Lindwa ni Manyando?

Bibele i swalisanisa cwañi ndwa ye ne ezahezi kwa lihalimu kwa ndwa ya lifasi ni miinelo ye tata ye mwa lifasi?

THE BIBLE CHANGES LIVES

Sepiso ya Kuli ku ka ba ni Paradaisi ne I ni Tusize ku Cinca Mupilelo wa Ka

Bo Ivars Vigulis ne ba bile ni libubo mi ne ba kutekiwa hahulu mi hape ne ba ikolanga ku lakana ka mitututu. Niti ye mwa Bibele ne i amile cwañi bupilo bwa bona?

Kana Mwa Ziba?

Lialoe ze ne Itusiswa mwa linako ze ne i ñolwa Bibele ki lika mañi? Ki matabelo a cwañi a naa amuheleha kwa tempele mwa Jerusalema?

OUR READERS ASK

Ki Kabakalañi Mulimu ha Tuhelelanga Batu ba ba Maata ku Hatelela ba ba Fokola?

Bibele i talusa za eza Mulimu ka nako ya cwale ka za butata bo ba talimana ni bona batu bwa ku hatelelwa ki ba bañwi ni za ka eza kwapili.

IMITATE THEIR FAITH

Naa Zwezipili ku Sebeleza Mulimu ku si na Taba ni Kuli Naa Pila Mwahalaa Batu ba ne ba Eza ze Maswe

Kana mu kile mwa ezwa maswe ki mutu yo muñwi? Kana mu nyolezwi ku bona Mulimu inze a felisa bumaswe? Haiba ki cwalo mu nyakisise mo mu kona ku likanyiseza tumelo ya Elia.

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Kana ku na ni bupaki bo bu bonisa kuli Bibele i zwa ku Mulimu? Ne i ñozwi cwañi?