Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  November 2015

Lipuzo Zezwa Kwa Babali

Lipuzo Zezwa Kwa Babali

Ki lika mañi zebafumani bapumbuli ba lika zebonisa kuli muleneñi wa Jeriko neuhapilwe ka nako yekuswani?

Liñolo la Joshua 6:10-15, 20 libulela kuli masole ba Isilaele nebacaulanga inze bapotoloha muleneñi wa Jeriko hañwi kazazi minebaezize cwalo ka mazazi a 6. Ka lizazi labu 7, nebapotolohile muleneñi wo ha 7. Cwale Mulimu atahisa kuli mamota a Jeriko anaatiile awe, mi Maisilaele bahapa muleneñi. Kana bapumbuli ba lika kunani zebafumani zebonisa kuli muleneñi wa Jeriko neuambekilwe ka nako ye kuswani, sina moibulelela Bibele?

Mwa linako za kwaikale, muleneñi neuambekiwanga muta mpi neipotolohanga mamota a muleneñi wo, inze iitukiselize kuutaseza. Muleneñi haneu ambekiwanga ka nako yetelele, batu ba mwa muleneñi wo nebacanga lico zenebabulukile. Masole hase bahapile muleneñi wo, nebaanganga lika kaufela zenebabata kukopanyeleza cwalo ni lico zenesiyezi. Ki lona libaka bapumbuli ba lika hanebafumani lico zenyinyani kamba mane hane basika fumana lico mwa mileneñi yene taselizwe mwa Palestine. Kono muleneñi wa Jeriko one utaselizwe washutana ni mileneñi yemiñwi. Buka yebizwa Biblical Archaeology Review ibulela kuli: “Nto yenefumanwi ka buñata mwa muleneñi one usinyizwe wo kwandaa lika zebupilwe fa lizupa, neli bubeke.” Buka yeo iekeza kuli: “Kufumana bubeke bobuñata cwalo nekukomokisa luli.”

Bibele ibulela kuli Maisilaele hane bahapile muleneñi wa Jeriko nebasika aanga lico mwateñi kakuli Jehova naabalaezi kuli basike baeza cwalo. (Josh. 6:17, 18) Hape ibulela kuli Maisilaele nebataselize muleneñi wa Jeriko ka nako ya maliha hamulaho wa kukutula, hanekunani bubeke bobuñata bone bubulukilwe mwa muleneñi wo. (Josh. 3:15-17; 5:10) Kacwalo, bupaki bwa kuli mwa Jeriko nekusanani bubeke bobuñata hamulaho wa kuambekiwa, ki sisupo sa kuli muleneñi wo neuambekilwe ka nako yekuswani sina feela moibulelela Bibele..