TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA October 2015

Mwa magazini ye, kunani litaba zekaitutiwa kuzwa November 30 kuisa December 27, 2015.

Kana Mwaiponela Lizoho la Mulimu Mwa Bupilo Bwamina?

Bibele italusañi haibulela za “lizoho la Mulimu”?

“Lu Ekeleze Kwa Tumelo”

Kana kutundamena kwakona kulutusa kuba ni tumelo?

Musebeleze Jehova Kusina Kuyaululwa ki Lika Zeñwi

Ka lilimo zebato ba 60 kwamulaho, Tawala ya Mulibeleli neiamile kwa nto yeñwi ili yeli ya niti luli.

Muzwelepili Kunahanisisa Lika za Kwa Moya

Kana mwakona kuzwelapili kutiya kwa moya haiba muamuhiwa Bibele?

“Mu Zwelepili ku Lata Batu ba Mufuta Wo”

Ki bo mañi babatusa mwa tutengo twa mizwale baba mwa Sitopa Sesietelela? Ki lika mañi zebaeza?

LIFE STORY

Kusutelela ku Mulimu Kunitusize Hahulu

Hanebanani lilimo ze 9, bo Sarah Maiga nebatuhezi kuhula kwa mubili kono isiñi kwa moya.

“Sikuba si Lumela Taba Kaufela”

Mukona kuambuka cwañi mutu ya lika kumitaluseza litaba za buhata, ya mi kwasheka, kamba ya mitaluseza litaba zeñwi zemukana mwa lumela?