Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  July 2015

Mushitu wa Biriya mwa Galilea (kwatasi)

Kana Mwaziba?

Kana Mwaziba?

Kana mwa Isilaele wa kwaikale nekunani mishitu yetibani sina feela moiboniseza Bibele?

BIBELE ibonisa kuli libaka zeñwi za mwa Naha ya Sepiso nelinani mishitu yetibani nikuli likota neli “atile.” (1 Mal. 10:27; Josh. 17:15, 18) Niteñi, ka kubona moisinyehezi mishitu yemiñata ya mwa naha yeo kacenu, batu babañwi bapalelwa kuutwisisa kuli nekubanga ni likota mwateñi ka nako yeñwi.

Sikoyowela sa feiga sa kota ya sikamora

Buka yebizwa Life in Biblical Israel italusa kuli, “mishitu ya mwa linako za Islaele wa kwaikale neitibani hahulu kufita mishitu yeliteñi kacenu.” Mishitu ya mwa libaka za malundu neikwahelwanga ka likota zebizwa Aleppo pine, oke, ni terebinth. Mwa Shefela ili sibaka sesi mwahalaa malundu ni likamba la liwate la Mediteranea, likota za sikamora neli zeñata hahulu mwateñi.

Buka yebizwa Plants of the Bible ibulela kuli, mwa libaka zeñwi za Isilaele hakusana likota. Ki nto mañi yetahisize cwalo? Kuli ibonise kuli nto yeo neiezahala hanyinyani-hanyinyani, buka yeo ibulela kuli: “Mutu uzwezipili kusinya limela za mwa mushitu, sihulu ka mulelo wa kuekeza kwa masimu ni libaka za mafulisezo, fokuñwi kubile cwalo ka mulelo wa kufumana liyahiso ni likota za mulilo.”