Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  July 2015

Kusebeleza Jehova Mwa “Mazazi A Maswe”

Kusebeleza Jehova Mwa “Mazazi A Maswe”

BO ERNST * babali mwa lilimo za ma 70, babulela kuli: “Mapongo aka asweli aekezaha zazi ni zazi.” Kana mukile mwa utwa mutu yabulela cwalo? Haiba ki kale musupala mi muikutwa kuli musweli mwafelelwa ki maata, ni kutokwa hande buiketo bwa mubili, mwendi mwalumelelana hande ni manzwi afumaneha kwa liñolo la Muekelesia kauhanyo 12. Mwa timana 1 mazazi a busupali ataluswa kuba “mazazi amaswe.” Nihakulicwalo, hamusika tameha kuba mwa muinelo wa kutokwa tabo. Musakona kupila bupilo bobunde ni kusebeleza Jehova ka tabo.

KUZWELAPILI KUBA NI TUMELO YETIILE

Mizwale ni likaizeli baluna babasupezi, haki mina munosi babatalimana ni miinelo yetaata. Batanga ba Jehova babasupali bababulezwi mwa Bibele, ni bona nebatalimani ni miinelo yecwalo. Ka mutala, Isaka, Jakobo, ni Akija nebatuhezi kubona. (Gen. 27:1; 48:10; 1 Mal. 14:4) Mulena Davida ‘naa sa futumalelwangi.’ (1 Mal. 1:1) Barizilai yanaafumile hahulu naatuhezi kuutwa munati wa lico zanaa canga, kamba mulumo wa lipina. (2 Sam. 19:32-35) Abrahama ni Naomi nebatokwa kutiyela muinelo wa kushwelwa ki bakubona.—Gen. 23:1, 2; Ruti 1:3, 12.

Ki nto mañi yenebatusize kuzwelapili kusepahala ku Jehova ni kuzwelapili kuba ni tabo? Mwa busupali bwahae, Abrahama naanani tumelo mwa lisepiso za Mulimu, mi “a tiya ka tumelo ya hae.” (Maro. 4:19, 20) Niluna lutokwa kuba ni tumelo yetiile. Tumelo yecwalo haisika itinga fa buhulu, buikoneli, kamba miinelo yeluli kuyona. Ka mutala, nihaike kuli naafelezwi ki maata, naasaboni, mi naapalelwa kuzwa fa bulobalo, toho ya lusika Jakobo naabonisize tumelo yetiile mwa lisepiso za Mulimu. (Gen. 48:1-4, 10; Maheb. 11:21) Mwalinako zaluna, bo Ines babanani lilimo ze 93, bafelezwi ki maata, nihakulicwalo babulela kuli: “Zazi ni zazi niikutwanga kuli nifuyauzwi hahulu ki Jehova. Zazi ni zazi ninahananga za paradaisi ili yenifanga sepo.” Wo ki moya omunde luli!

Lutiisanga tumelo yaluna ka kulapela, kuituta Linzwi la Mulimu, ni kufumaneha kwa mikopano ya Sikreste. Mupolofita Daniele wa musupali kamita naalapelanga halaalu ka zazi, mi naazwezipili kuituta Linzwi la Mulimu. (Dan. 6:10; 9:2) Anna yanaali mbelwa wa musupali, “Naa sa tondahali kwa tempele.” (Luka 2:36, 37) Haiba miinelo imilumeleza kufumaneha kwa mikopano ni kualaba ka mo mukonela kaufela, mukaikutwa kukatuluha mi muka kakatulusa baputehi kaufela. Jehova kamita watabelanga kuteeleza kwa litapelo zamina nihaike kuli kunani lika zeñwi zemipalelwisa kueza zeñata mwa sebelezo ya mina kuyena.—Liprov. 15:8.

Mususuezane

Buñata bwamina basupali babasepahala, nemukatabela kubona, kubala, ni kuba ni maata amikonisa kufumaneha kwa mikopano, kono kueza cwalo kuzwelapili kuba taata, kamba mane hakusakonahala. Cwale mukona kuezañi hamuli mwa miinelo yecwalo? Muitusise hande lika zemunani zona. Batu babañata babapalelwanga kufumaneha kwa mikopano, baikolanga kuteeleza kwa litukiso za mikopano fa mawaile. Kusina taba ni kusabona hande, kaizeli yabizwa Inge yanani lilimo ze 79, uitukisezanga mikopano fa mapampili anani muñolo omutuna, amuhatisezanga muzwale yomuñwi mwa puteho.

Mwendi munani nto yeñwi yebabata kuba niyona babañwi, mi nto yeo ki nako. Mwakona kuitusisa nako yeo kwa kuteeleza kwa matapa a Bibele ni lihatiso zetomile fa Bibele, lingambolo zebeilwe fa matapa, ni lipapali zakuteeleza. Hape mwendi nemukatabela kuitusisa luwaile kuli muikabele mpo ya moya ni mizwale ni likaizeli ni kuikola ‘kususuezana.’—Maro. 1:11, 12.

MUZWELEPILI KUBANI TUKUFALELO MWA SEBELEZO YAMINA KU MULIMU

Mukutaze linzwi

Kaizeli yabizwa Christa, ya mwa lilimo za ma 80, ubulela ka kuswaba kuli: “Ki nto yemaswe hahulu kufokola kwa moya.” Kono basupali bakona kuzwelapili cwañi kubani tabo? Muzwale yabizwa Peter yanani lilimo ze 75, ubulela kuli: “Lukona kueza cwalo  kakubani mubonelo omunde, kutuhela kunahananga hahulu lika zelusakoni kueza ni kuikola kueza zelukona.”

Kana kunani linzila zeñwi zemuhupula zemusakona kukutaza ka zona? Kaizeli yabizwa Heidi, haasakona kukutaza fa ndu ni ndu sina mwanaaezezanga sapili. Kaizeli yo hanaali mwa lilimo za ma 80, naaitutile kuñola mañolo kakuitusisa kompyuta. Bahasanyi babañwi babali basupali, bakalisanga lipuisano za mwa Bibele ni batu, habali mwa libaka zakuikatuluseza kamba kwa mayemisezo a limbasi. Haiba mu mwa sibaka mo kubabalelwa basupali ni liyanga, mwendi mwakona kufetula sibaka seo kuba sibaka sa mina sa kukutaleza, ka kukutazanga kwa babeleki ba mwa sibaka seo, ni batu babañwi baba babalelwa mwa sibaka seo.

Mube ni bufani

Mulena Davida naatukufalezwi kuzwisezapili bulapeli bwaniti mwa lilimo za busupali bwahae. Naazwisize masheleñi ni kutusa kuonga-onga musebezi wa kuyaha tempele. (1 Makol. 28:11–29:5) Ka kuswana, ni mina mwakona kuba ni tukufalelo mwa musebezi wa Mubuso oeziwa mwa lifasi kaufela. Mwendi mwakona kutusa mapaina kamba bahasanyi babañwi babatukufalezwi baba mwa puteho yamina, ka manzwi asusueza, ka kubafa limponyana, kamba kuca sico ni bona. Mwa litapelo zamina, mwakona kukopanyeleza teñi babanca, mabasi, baba mwa sebelezo yanako kaufela, bakuli, ni babanani buikalabelo bobutuna.

Mina ni sebelezo yamina mubabutokwa hahulu. Ndataa luna ya kwa lihalimu haana kumiyumba mina basupali. (Samu 71:9) Jehova wamilata mi umiinga kuba babutokwa. Hona cwale-cwale fa, kaufelaa luna lukazwelapila kuhula kusina kutalimana ni matata kamba miinelo yemaswe. Kono inze lunani maata ni mibili yeiketile, lukazwelapili kusebeleza Mulimu waluna yalilato Jehova, kuyakuile!

^ par. 2 Mabizo amañwi acincizwe.