TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA April 2015

Mwa Tawala ye, kufumaneha litaba zekaitutiwa kuzwa June 1 kuisa June 28, 2015.

Baana-Bahulu, Muikutwa Cwañi ka za Kuluta Mizwale Babañwi Misebezi?

Mubale liakalezo ze 7 zetusize baana-bahulu babañwi kukondisa mwa kuluta mizwale babañwi misebezi.

Baana-Bahulu Mobalutela Babañwi Kuli Bakwanise Zetokwahala

Baana-bahulu bakona kuituta kwa mulutelo wa Jesu, mi baituti bakona kulikanyisa mutala wa Elisha.

LIFE STORY

Kufumana Limbuyoti “Mwa Linako ze Nde ni Mwa Linako ze Taata”

Zeezahaezi mwa bupilo bwa bo Trophim Nsomba, bane batiyezi nyandiso yesituhu mwa Malawi kabakala tumelo yabona, zakona kumitusa kuzwelapili kusepahala.

Silikani sa Mina ni Jehova Sitiile Cwañi?

Kuambolisana kutiisa silikani sifi kamba sifi. Mukona ku sebelisa cwañi sikuka se mwa silikani sa mina ni Mulimu?

Musepe Jehova ka Nako Kaufela!

Mwakona kutiyela miinelo yemiñwi yetaata kuli mutiise silikani sa mina ni Mulimu.

Libaka Kuzwisa Sifosi Mwa Puteho Haili Kezo Yelilato

Nto yetahiseza batu masitapilu ikona kuba cwañi nto yende ka kufitisisa?

Kana Kota Hailemiwa Yakona Kumela Hape?

Kalabo yamina ibonisa sepo yamina ya kwapili.