Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA January 2015

Mwa tawala mo ku fumaneha litaba ze ka itutiwa ku zwa March 2 ku isa April 5, 2015.

Ne ba Ifanile—mwa New York

Ki kabakalañi batu ba ba nyalani ba ne ba pila hande ha ne ba zwile mwa ndu ya bona ye nde ye ne ba lata hahulu ni ku tutela mwa kandu ka kanyinyani?

Mu Itumele ku Jehova Kuli mu Fuyolwe

Ku ba ni moya wa buitumelo ku kona ku lu tusa cwañi ku tiyela miliko?

Libaka ha lu Ezanga Mulalelo wa Mulena

Mu kona ku ziba cwañi kuli Mulimu u mi file sepo ya kwa lihalimu kamba ya fa lifasi?

Mu Tiise Linyalo la Mina mi mu be ni Tabo

Mu itusise masitina a ketalizoho kuli mu yahe linyalo mo ku na ni swalisano ni tabo.

Mu Tuhelele Jehova Kuli A Tiise ni ku Sileleza Linyalo la Mina

Ki mihato mañi ye mu kona ku nga kuli mu ambuke bubuki ni ze maswe ze zwanga mwateñi?

Kana Kwa Konahala ku ba ni Lilato le li sa Feli?

Lilato le li talusizwe mwa Pina ya Lipina li luta lituto za butokwa kwa batu ba ba bata ku kena mwa linyalo ni ba ba nyalani kale.