Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA December 2014

Mwa tawala mo ku fumaneha litaba ze ka itutiwa ku zwa February 2 ku isa March 1, 2015.

Ne ba “Ziba Nzila”

Bo Guy H. Pierce, ba ne ba li mwa Sitopa se si Etelela sa Lipaki za Jehova ne ba timezi la Bubeli, la 18 March, 2014. WEB:OnSiteAdTitleNe ba “Ziba Nzila”

Jehova u Fuyaulanga Mutu ya na ni Moya wa Buitomboli

Lwa kona ku ituta se siñwi kwa taelo yeo Mulimu naa file Maisilaele ka za linubu.

‘Mu Teeleze mi mu Utwisise Manzwi E ni Bulela’

Jesu naa file liswanisezo za peu ya masitete, mumela, mulekisi ya zamaya, ni bufumu bo bu patilwe. Liswanisezo zeo li talusañi?

Kana Mwa ‘Utwisisa se A Talusa Mañolo’?

Liswanisezo za Jesu za mucali ya lobala, lituwa, ni mwana ya latehile, li talusañi?

Kana mwa Hupula?

Lipuzo ze 12 ze mwa taba ye mu kona ku itusisa kwa ku itatuba za kona ku mi tusa ku hupula ze mwa limagazini za Tawala ya Mulibeleli za June ku isa December 2014.

Kana Mwa Swanela ku Cinca Mubonelo wa Mina?

Likatulo ze ñwi ze mu eza ha li swanelwi ku cinciwa, kono haki kaufelaa zona. Mu kona ku ziba cwañi likatulo ze mu sa swaneli ku cinca ni ze mu swanela ku cinca?

Lipuzo ze Zwa Kwa Babali

Jeremia naa talusañi ha naa bulela kuli Rahele naa lila bana ba hae?

Lu swalisane mafelelezo a lifasi le ha nzaa atumela

Mitala ya mwa Bibele ye mine i bonisa butokwa bwa ku swalisana, ni libaka ha ku li kwa butokwa kuli lu swalisane hahulu kwapili.

Kana Mwa Itebuha ze mu Filwe?

Lu kona ku bonisa cwañi kuli lwa itebuha saanda sa luna sa kwa moya?

Mukoloko wa Litaba ze Bulezwi mwa Litawala za Mulibeleli za 2014

Mukoloko wa litaba ze hatisizwe mwa limagazini za 2014 za hatiso ya Nyangela ni hatiso ya ku Ituta.