Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  September 2014

Lipuzo ze Zwa Kwa Babali

Lipuzo ze Zwa Kwa Babali

Kana litaba za naa ñozi Davida kwa Samu 37:25 ni manzwi a Jesu a ñozwi kwa Mateu 6:33 a talusa kuli Jehova naa si ke a tuhelela Mukreste kuli a palelwe ku fumana sa ku ca sa tokwa?

Davida naa ñozi kuli naa “si ka bona ya na ni niti a tuhelwa, a yumbwa, kamba bana ba hae ku pila ka ku ikupela buhobe.” Davida naa bulezi manzwi ao bakeñisa lika za naa kopani ni zona mwa bupilo. Naa ziba hande kuli Mulimu wa babalelanga batu ka nako kaufela. (Samu 37:25) Kono manzwi a Davida ha talusi kuli ha ku na mulapeli wa Jehova ya kile a ba mwa butokwi kamba ya ka ipumana mwa muinelo o cwalo kwapili.

Davida fokuñwi naa kopananga ni miinelo ye taata hahulu mwa bupilo bwa hae. Naa kile a kopana ni muinelo o taata ka nako ya naa baleha ku saba Saule. Davida naa saa felelwa ki lico, kacwalo, a ikupela buhobe ni ku kupela batu ba naa zamaya ni bona. (1 Sam. 21:1-6) Kacwalo, Davida ha naa li mwa muinelo o cwalo, a “ikupela buhobe.” Niha naa li mwa muinelo o taata cwalo, Davida naa ziba kuli Jehova naa si ka mu yubeka. Kono ha ku na mwa Bibele fo ku bulelwa kuli Davida naa kupelezi buhobe kwa batu ilikuli a fumane sa ku ca se ne si ka mu tusa ku zwelapili ku pila.

Kwa liñolo la Mateu 6:33, lu bala sepiso ya Jesu ya kuli Mulimu u ka fa batanga ba hae ba ba sepahala ze ba tokwa ili ba ba beya za Mubuso mwa sibaka sa pili mwa bupilo bwa bona. Jesu naa ize: “Cwale mu zwelepili ku bata pili Mubuso ni ku luka kwa hae, mi linto ze ñwi zeo kamukana [ze cwale ka za ku ca, za ku nwa, ni za ku apala] mu ka li ekelezwa kwateñi.” Nihakulicwalo, Jesu hape naa bonisize kuli bakeñisa ku nyandiswa, “banyani” ba hae ne ba ka lapa. (Mat. 25:35, 37, 40) Muapositola Paulusi ni yena a kile a lapa. Paulusi naa shwanga tala ni linyolwa fokuñwi.—2 Makor. 11:27.

Jehova u lu bulelela kuli lu ka nyandiswa mwa linzila ze shutana-shutana. Ka nako ye lu bonisa busepahali ku Jehova ka mulelo wa kuli lu bonise kuli za naa bulezi Diabulosi ki za buhata, Jehova wa kona ku lu tuhelela kuli lu nyandiswe ka ku sa fiwa lika ze lu tokwa. (Jobo 2:3-5) Ka mutala, ba bañwi kwa Bakreste ka luna, ba ne ba isizwe mwa minganda ya ba Nazi ya tukufazo, ne ba ipumani mwa butaata bakeñisa ku nyandiswa. Nto ye ñwi ye maswe ye ne ba itusisanga batu kuli ba palelwise Lipaki ku sepahala ku Mulimu, ne li ku timanga Lipaki lico ze ne ba tokwa. Lipaki ba ba sepahala ne ba zwezipili ku utwa Jehova, mi Jehova naa si ka ba yubeka. Jehova naa tuhelezi Bakreste bao kuli ba be mwa muliko wo sina feela mwa tuhelela Bakreste ba bañwi kuli ba ipumane mwa miliko ye shutana-shutana. Nihakulicwalo, Jehova u tusa batu kaufela ba ba nyanda kabakala ku yemela libizo la hae kuli ba itiise. (1 Makor. 10:13) Lu hupulanga manzwi a kwa liñolo la Mafilipi 1:29, a li: “Mu filwe tohonolo kabakala Kreste, isiñi ya ku ba feela ni tumelo ku yena, kono ni ya ku nyanda kabakala hae.”

Jehova u sepisa kuli u ka tusa batanga ba hae. Ka mutala, liñolo la Isaya 54:18, li bulela kuli: “Ha ku na silwaniso se si ezezwa wena se si ka konda.” Sepiso yeo ni lisepiso ze ñwi ze swana li lu kolwisa kuli batu ba Mulimu ba ka silelezwa sina sikwata. Nihakulicwalo, Mukreste wa kona ku ipumana mwa miliko, kuli mane fokuñwi wa kona ku bulaiwa.