TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA July 2014

Tawala ye i na ni litaba ze ka itutiwa ku zwa la September 1 ku isa 28, 2014.

Ne Ba Ifanile Mwa Naha ya Micronesia

Batu ba kwa linaha li sili ba ba sebeleza mwa lioli za Pacific hañata ba kopana ni matata a malaalu. Bakutazi ba Mubuso bao ba tiyela cwañi muinelo wo?

“Jehova wa Ziba ba ba li ba Hae”

“Mutomo” ni “liswayo” ze bulezwi kwa 2 Timotea 2:19 li lu tusa cwañi ku ziba batu ba ba li ba Jehova?

Batu ba Jehova ba “Tuhele Bumaswe”

Taba ya ku ‘tuhela bumaswe’ i swana cwañi ni likezahalo za mwa linako za Mushe? Lu kona ku itutañi kwa likezahalo zeo?

LIFE STORY

Ni Shwelwa ki bo ndate—Ni Fumana bo ndate

Mu bale ze ezahezi mwa bupilo bwa bo Gerrit Lösch, ba ba li mwa Sitopa se si Etelela.

“Ki Mina Lipaki za Ka”

Ku ba Lipaki za Jehova ku talusañi ku luna?

“Mu ka ba Lipaki za Ka”

Ki kabakalañi Jesu ha naa bulezi kuli “mu ka ba lipaki za ka,” isiñi za Jehova? Lu kona ku zwelapili cwañi ku ba ni tukufalelo mwa musebezi wa ku kutaza?