Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA May 2014

Mwa taba mo, lu ka nyakisisa mitahisezo ye milaalu ye kona ku lu tusa ku alaba hande lipuzo ze taata ha lu li mwa bukombwa. Ki kabakalañi ha lu tokwa ku zwelapili ku sepahala kwa kopano ya Mulimu?

‘Sico sa ka ki ku Eza Tato ya Mulimu’

Mulena Davida, muapositola Paulusi, ni Jesu Kreste ne ba tabela ku eza tato ya Mulimu. Lu kona ku zwelapili cwañi kamba ku uncafaza cisehelo ya luna mwa bukombwa ku si na taba kuli lu kutaleza mwa libaka ze li taata ku kutaleza ku zona?

Mo lu “Swanela ku Alabela Mutu ni Mutu”

Lu kona ku itusisa cwañi Mañolo ha lu buziwa lipuzo ze taata? Mu nyakisise mitahisezo ye milaalu ye lu kona ku itusisa kuli lu alabe ka buikolwiso.

Mu Bonise Mikwa ye Minde Mwa Bukombwa

Lu swanela ku nga cwañi mutu ni mutu ye lu fumana mwa bukombwa? Kelezo ya naa file Jesu ye kwa Mateu 7:12 i kona ku lu tusa cwañi ha lu li mwa bukombwa?

LIFE STORY

Jehova U ni Tusize Luli

Bo Kenneth Little ba talusa mo Jehova Mulimu a ba tuselize ku tiyela maswabi a bona ni ku tokwa buikolwiso. Mu bale mo Mulimu a ba fuyaulezi mwa bupilo bwa bona.

Jehova ki Mulimu ya Eza Lika ka Swanelo

Litaba ze bulela za Isilaele wa kwamulaho ni Bakreste ba mwa linako za baapositola li bonisa cwañi kuli batanga ba Jehova ne ba ka swalisana kacenu?

Kana Mwa Zamaelela ni Kopano ya Jehova?

Lifasi la Satani li tuha li feliswa. Ki kabakalañi ha lu tokwa ku zwelapili ku sepahala kwa kalulo ya fa lifasi ya kopano ya Mulimu?

FROM OUR ARCHIVES

‘Ne ku na ni Musebezi O Mutuna wa Kutulo O ne U sa Tokwa ku Eziwa’

Ku na ni Lipaki za Jehova ba ba fitelela 760,000 ba ba kutaza taba ye nde mwa Brazil. Musebezi wa ku kutaza ne u kalile cwañi mwa South America?