Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA April 2014

Litaba ze mwa magazini ye li bonisa mo lu kona ku bela ni tumelo ye swana ni ya naa bonisize Mushe. Jehova u nga cwañi buikalabelo bwa mwa lubasi mi u lu tusa cwañi ku peta buikalabelo bo?

Mu Likanyise Tumelo ya Mushe

Tumelo ya Mushe ne i mu susuelize ku hana litakazo za nama ni ku itebuha matohonolo a naa filwe? Ki kabakalañi Mushe ha naa talimezi kwapili kwa mupuzo wa naa ka fiwa?

Kana Mwa Bona “Yena ya sa Bonwi”?

Tumelo ya Mushe ku Mulimu ne i mu tusize cwañi ku sa saba batu ni ku mu tusa ku sepa kuli Mulimu naa ka taleleza lisepiso za hae? Mu tiise tumelo ya mina kuli mu nge Jehova ku ba Mutu wa luli ya tabela ku mi tusa.

LIFE STORY

Ku ba Mwa Sebelezo ya Nako Kaufela—Ku ni Tahiselize Limbuyoti ze Ñata

Mu nyakisise libaka muzwale Robert Wallen ha bulela kuli bupilo bwa bile mwa sebelezo ya nako kaufela ka lilimo ze 65 bu bile bo bunde hahulu mi bu tahisize limbuyoti.

Ha ku na Mutu ya Kona ku Sebeleza Malena ba Babeli

Batu ba bañwi ba tutezi mwa linaha li sili kuli ba yo fumana masheleñi a mañata. Ku sa pila hamoho ku kona ku ama cwañi linyalo, bana, ni bulikani bwa luna ni Mulimu?

Mu be ni Bundume—Jehova ki Yena ya mi Tusa!

Ndate yo muñwi naa bonisize cwañi tumelo ku Mulimu ni ku kalisa ku tiisa swalisano ya mwa lubasi lwa hae hape hamulaho wa ku siya lubasi lwa hae ku yo sebeleza kwa sibaka si sili? Jehova naa tusize cwañi ndate yo kuli a babalele lubasi lwa hae ka nako ye ne si totobezi hahulu sifumu sa naha ya naa pila ku yona ndate yo?

Kana Mwa Itebuha ku Jehova Kabakala Pabalelo ya mi Bonisa?

Mu nyakisise linzila ze ketalizoho zeo Mulimu a bonisa ka zona kuli wa lu babalela ni mo lu tusezwa ki pabalelo ya lu fa ka butu.

Kana Mwa Ziba?

Mwa linako za Bibele, ki kabakalañi mutu ha naa pazulanga liapalo za hae?