Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA February 2014

Mwa taba mo, lu ka nyakisisa likezahalo ze tabisa ze bulezwi kwa Samu 45. Hape i ka lu tusa ku itebuha Jehova Mulimu wa luna ka ku ba Mufani wa luna, Musilelezi wa luna, ni Mulikanaa luna yo mutuna.

Mu Lumbeke Kreste—Mulena ya Kanya!

Litaba ze kwa Samu 45 li lu tusa cwañi kacenu?

Mu Tabele Linyalo la Ngunyana!

Munyaliwa ki mañi, mi Kreste u baakanyize cwañi munyaliwa kuli ba itukiseze sinawenga? Ki bo mañi ba ba ka tabela linyalo la Ngunyana?

Mbelwa wa Kwa Sarepta Naa Fuyauzwi Kabakala Tumelo ya Hae

Zuho ya mwanaa mbelwa ne li ye ñwi ya lika ze ne tiisize tumelo ya hae mwa bupilo bwa hae. Mu kona ku itutañi ku mbelwa yani?

Jehova—Mufani ni Musilelezi wa Luna

Mu itebuhe ku Jehova bakeñisa kuli ki Ndataa luna wa kwa lihalimu. Mu itute mo mu kona ku tiiseza silikani sa mina ni Mulimu yena Mufani yo Mutuna ni Musilelezi wa luna.

Jehova—Mulikanaa Luna yo Mutuna

Ha mu nyakisise mitala ya Abrahama ni Gidioni, ba ne ba li balikani ba Jehova Mulimu. Ki lika mañi ze lu swanela ku eza kuli lu be balikani ba Jehova?

Lipuzo ze Zwa Kwa Babali

Ki kabakalañi Majuda ba mwa linako za baapositola ha ne ba “libelela” Mesia ?

‘Mu Buhe Bunde Bwa Jehova’

Mulena Davida wa mwa Isilaele wa kwaikale naa itebuhanga litukiso za mulimu za bulapeli bwa niti. Lu kona cwañi ku tabela bulapeli bwa niti kacenu?

FROM OUR ARCHIVES

Filimu ye Tiisa Tumelo ye Kwanisize Lilimo ze 100

Filimu ya “Photo-Drama of Creation” i kwanisa lilimo ze 100 mwa silimo se, filimu yeo ya maswaniso a cinca-cinca i lukisizwe hande ili ku tusa batu ku lumela kuli Bibele ki Linzwi la Mulimu.