Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA January 2014

Mwa taba ye, lu ka ituta litaba ze bonisa kuli Jehova u zwezipili ku ba Mulena. Taba ye hape i ka lu tusa ku itebuha hahulu Mubuso wa Mesia ni ze u petile.

Ne ba Ifanile—Kwa Wiko wa Africa

Ki sika mañi se si susuelize batu ba bañwi ku zwa kwa Europe ku tutela kwa Wiko wa Africa, mi lika li ba zamaezi cwañi?

Mu Lapele Jehova, Mulena wa Kamita

Ku ituta mwa ezelize lika Jehova ka ku ba Ndate ni mwa boniselize puso ya hae ku ka mi suteleza ku yena.

Jesu Saa Busize ka Lilimo ze 100—Taba Yeo I mi Tusa Cwañi?

Lu kona ku tusiwa cwañi ka ku busiwa ki Mubuso wa Mulimu? Mu nyakisise mo Mulena ya li Mesia a keniseza, ku luta, ni ku onga-ongela batanga ba hae.

Mu Eze Likatulo ze Nde ha mu sa li ba Banca

Mikulwani ba Sikreste ba bañata ba ikola ze ñata ka ku tusa ba bañwi. Mu kona ku ikola cwañi ku sebeleza Jehova?

Mu Sebeleze Jehova Pili Mazazi A Maswe A si ka Taha Kale

Ki lika mañi ze ba kona ku eza Bakreste ba ba supezi kuli ba eze ze ñata mwa bukombwa?

“Mubuso wa Hao U Tahe”—Kono U ka Taha Lili?

Ki kabakalañi ha lu kona ku ikolwisa kuli Mulena ya ketilwe ki Mulimu u tuha a tahisa kuli tato ya Mulimu i ezwe ka ku tala mwa lifasi?

Ze ne ni Ikatulezi ku Eza ha ne ni sa li Mwanana

Muzwale wa mukulwani wa kwa Columbus, Ohio, mwa America, naa ikatulezi ku ituta Sikambodia. Ki kabakalañi ha naa ikatulezi ku eza cwalo? Katulo ya naa ezize ne i mu tusize cwañi kwapili?