Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA October 2016

Tawala ye, inani litaba zekaitutiwa kuzwa November 28 kuisa December 25, 2016.

LIFE STORY

Kuikataza Kulikanyisa Mitala Yeminde

Susuezo yezwa kwa Bakreste babahulile yakona lutusa babañwi kuitomela likonkwani zende ni kulipeta. Bo Thomas McLain talusa mo batuselizwe mitala yeminde ya babañwi, ni mo bona baezelize ka taata kutomela babañwi mutala omunde.

“Musike Mwalibala Kubonisa Sishemo Kwa Batu Basili”

Mulimu uunga cwañi batu babazwa kwa naha isili? Mukona kutusa cwañi batu babasimuha kusili kuikutwa kulukuha habali mwa puteho yamina?

Muzwelepili Kutiisa Silikani Samina ni Mulimu Hamunze Muli Mwa Sibaka Sisili

Kubukeleza silikani samina ni sa lubasi lwamina ni Mulimu, ki yona nto yapili yemuswanela kuisa hahulu mamelelo ka kuba Bakreste. Niteñi haiba musebeleza mwa sibaka sisili mukatalimana ni maa­ta amañwi.

Kana ‘Mwabukeleza Butali’?

Butali bushana cwañi ni zibo ni kutwisiso? Kuziba shutano kukona kulutusa hahulu luli.

Mutiise Tumelo Yamina Mwa Lika Zemusepisizwe

Lwakona kususuezwa ki mitala yemiñata ya tumelo yetiile ya mwa linako za kwaikale ni zaluna. Mukona kuzwelapili cwañi kutiisa tumelo yamina?

Mubonise Tumelo Mwa Lisepiso za Jehova

Tumelo kiñi luli? Mi sabutokwa ni kufita kikuli lukona kuibonisa cwañi?

Kana Mwaziba?

Mwa linako za baa­positola, Roma neifanga babusi ba Sijuda maa­ta akuma kai mwa Juda? Kana ki niti kuli mwa linako za kwaikale, mutu yomuñwi nakona kucala peu ya mufuka mwa simu ya yomuñwi?