TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA November 2016

Tawala ye inani litaba zekaitutiwa kuzwa December 26, 2016 kuisa January 29, 2017.

Linzwi Lenelitusize Hahulu!

Ki linzwi mañi lanaaitusisize Jesu nelibonisa sishemo ni lilato?

“Mu Zwelepili ku Susuezana ka Zazi ni Zazi”

Ki kabakalañi susuezo hali yabutokwa? Lukona kuitutañi ku Jehova, Jesu, ni Paulusi ka mo nebasusuelelize babañwi? Mi lukona kufa cwañi susuezo yetusa?

Babaonga-Ongilwe ka Kuswalisana ni Buka ya Mulimu

Jehova ki yena muonga-ongi yomutuna ka kufitisisa. Kana haluswaneli kulibelela kuli balapeli bahae babe babaonga-ongilwe hande?

Kana Mwaitebuha Hahulu Buka ya Jehova?

Batu ba Mulimu bafumananga lika zende habalika ka taata kuitusisa kelezo ye mwa Linzwi lahae ni kuyemela kopano yahae ka busepahali.

‘Musebezi ki Omutuna’

Munani tohonolo ya kutusa mwa musebezi wo.

Bababizizwe Kuzwa Mwa Lififi

Hamulaho wa lifu la baa­positola, batu ba Mulimu nebabeilwe cwañi mwa butanga bwa Babilona? Nebakalile lili kufumana niti ya mwa Bibele, mi neli ka mukwa ufi?

Nebaitukuluzi Kwa Bulapeli Bwa Buhata

Batu ba Mulimu nebazweli lili mwa butanga bwa bulapeli bwa buhata?

“Bahasanyi ba Mubuso mwa Britain​—Hamuzuhe!!”

Nekusina kekezeho yetuna ya bahasanyi ba Mubuso mwa Britain ka lilimo zelishumi! Kiñi zenetahisize kuli lika licince?