TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA January 2017

Magazini ye inani litaba zekaitutiwa kuzwa February 27 kuisa April 2, 2017.

Nebaifanile ka Kuitatela

Buñata bwa likaizeli babasebelelize mwa linaha lisili, kwa makalelo nebazina-zina kututela kwa linaha lisili. Nebakonile cwañi kuba ni bundume bwa kueza cwalo? Baitutileñi ka kusebeleza kwa linaha lisili?

“Usepe Jehova mi Ueze Zende”

Jehova utabela kuluezeza lika zelusa koni kuikezeza. Kono ubata kuli lueze zelukona. Liñolo laluna la silimo sa 2017 lilutusa cwañi kuba ni mubonelo omunde?

Muitebuhe Tukuluho Yemufilwe ya Kuiketela za Kueza

Tukuluho ya kuiketela za kueza ki nto mañi mi Bibele ilutañi ka za taba yeo? Lukona kubonisa cwañi kuli lwakuteka tukuluho ya babañwi ya kuiketela za kueza?

Libaka Buishuwo Habusali Bwa Butokwa

Buishuwo butalusañi, buswalisana cwañi ni buikokobezo? Ki kabakalañi haluswanela kuba ni kalemeno ka butokwa kao?

Mwakona Kuzwelapili Kubonisa Buishuwo Hamulikiwa

Lukona cwañi kuzwelapili kubonisa buishuwo miinelo yaluna haicinca, halunyaziwa kamba halulumbiwa, ni halusa zibi zekaezahala kwapili?

‘Lika ze Ulife Kwa Batu Babasepahala’

Mizwale babahulile bakona kutusa cwañi mizwale babanca kuitukiseza kupeta misebezi yemiñwi? Mizwale babanca bakona kubonisa cwañi kuli baitebuha mizwale bababile ni buikalabelo ka lilimo zeñata?

Kana Mwaziba?

Mwa linako zeneiñolwa Bibele, mulilo neushimbiwanga cwañi?