Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA December 2016

Tawala ye inani litaba zekaitutiwa kuzwa January 30 kuisa February 26, 2017.

LIFE STORY

Kuba “Lika Kaufela Kwa Batu ba Mufuta Kaufela”

Misebezi yemiñata yene bafilwe bo Denton Hopkinson kuzwa kwa bwanana nei batusize kubona mo Jehova aboniseza lilato kwa batu ba mufuta kaufela.

Nemulukuluzwi ka Sishemo sa Mulimu

Mwakona kutusiwa hahulu ka kubona mo Jehova amilukululezi kwa sibi.

“Kuisa Munahano ku za Moya Kutahisa Bupilo ni Kozo”

Maroma kauhanyo 8 ifa kelezo yeka mitusa kufiwa mupuzo wo Jehova asweli kufa kwa batu kamukana.

Kana Mwahupula?

Kana mubalile ka tokomelo limagazini za Tawala ya Mulibeleli za cwanoñu fa? Hamubone nji mukona kualaba lipuzo zekai za mwa Bibele.

Munepele Lipilaelo Zamina Kaufela ku Jehova

Ka linako zeñwi, batanga ba Mulimu babanga ni lipilaelo. Kunani mihato yemine yekona kumitusa kufumana “kozo ya Mulimu.”

Jehova Ufa Mupuzo ku Babatukufalezwi Kumubata

Kuba ni sepo ya kuli lukafiwa mupuzo ki Jehova, kulutusa cwañi? Mulimu naafuyauzi cwañi batanga bahae ba kwamulaho, mi usweli kufuyaula cwani batanga bahae ka nako ya cwale?

Kuba ni Musa—Ki Nzila ya Butali

Ki nto yetaata kuiswala mutu yomuñwi hamieza ka nzila yesika luka, niteñi Bibele isuseza Bakreste kuba ni musa. Ki nto mañi yekona kumitusa kuba ni kalemeno kakazwa ku Mulimu ka?

Mukoloko wa Litaba Zebulezwi Mwa Litawala za Mulibeleli za 2016

Mukoloko wa litaba zehatisizwe mwa tawala ya kuituta ni ya nyangela.