Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  August 2016

Lipuzo Zezwa Kwa Babali

Lipuzo Zezwa Kwa Babali

Ki kabakalañi kutapa kwa mazoho haneili taba yetuna hahulu kwa lila za Jesu?

Yeo neli yeñwi ya litaba zeñata zeo lila za Jesu nelinyazize ka zona Jesu ni balutiwa bahae. Mulao wa Mushe neunani litaelo zeñata ka za lika zene kona kutahisa kuli mutu abe yasika kena, zecwale ka mutu ya zweta, yakula butuku bwa mbingwa, ni mutu yaswala mubili wa mutu yashwile kamba folofolo yeshwile. Hape mulao neufile litaelo zetusa mutu yasilafezi kuikenisa. Kuikenisa ko nekueziwanga ka kufa matabelo, kutapa, kamba kusasiwa mezi a kuikenisa.—Liv., likauha. 11-15; Num., kauha. 19.

Baluti ba bulapeli bwa Sijuda, nebaekelize kwateñi mihupulo yabona kwa milao yeo. Buka yeñwi ibonisa kuli baluti bao nebaekelize litaelo zeñata kwa milao ya za bukeni ili kutalusa lika zekona kusilafaza mutu ni mwakona kusilafaleza babañwi. Hape baluti bao nebatomile milao yemiñwi ka za liitusiso kamba lika zeñwi zenekona kusilafala ni zenesa koni kusilafala, mi nebatomile lizo zene baswanela kulatelela batu babasilafezi kuli babe babakenile hape.

Lila za Jesu nebamubuzize kuli: “Ki kabakalañi balutiwa ba hao ha ba sa mameli sizo sa baikale, kono ba ca lico ka mazoho a silafezi?” (Mare. 7:5) Bafalisi bao nebasa talusi bukeni bwa kwa mubili, inge cwalo kutapa kwa mazoho pili mutu asika ca kale lico. Bafalisi nebatomile mulao wa kuli pili mutu asika ca kale lico, uswanela kulatelela sizo sa kuselaelwa mezi kwa mazoho. Buka yetalusizwe kwa makalelo neiekelize kubulela kuli baluti bao: “hape nebakananisani ka za libyana zene swanela kuitusiswa kwa kuselaelisa mezi, ni kuli ki mufuta mañi wa mezi aswanela kuitusiswa, mutu yaswanela kuselaela mezi ao kwa mazoho a batu, ni kuli mazoho aswanela kuselaelwa kuyo fita kai.”

Jesu naaikutwile cwañi ka za milao yeo kaufela yenetomilwe ki batu? Naabulelezi baeteleli ba bulapeli bwa Sijuda kuli: “Isaya u polofitile hande za mina baipi, sina mo ku ñolezwi kuli: ‘Batu ba, ba ni kuteka ka milomo ya bona, kono lipilu za bona li kwahule ni na [Jehova]. Ku ni lapela kwa bona ki kwa mbango, kakuli lituto ze ba luta ki milao ya batu feela.’ Mu siya mulao wa Mulimu mi mu kumalela sizo sa batu.”—Mare. 7:6-8.