Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  No. 2 2016

Diabulosi ki Mañi Kamba ki Nto Mañi?

Diabulosi ki Mañi Kamba ki Nto Mañi?

Diabulosi ki mañi kamba ki nto mañi?

KANA NEMUKA BULELA KULI Diabulosi ki  . . .

  • Sibupiwa sa moya?

  • Maikuto amaswe a mwa lipilu za batu?

  • Nto ya kuikupulela feela?

ZEIBULELA BIBELE

Diabulosi naambolisani ni Jesu ni ‘kumulika.’ (Mateu 4:1-4) Kacwalo, Diabulosi haki nto ya kuikupulela feela kamba maikuto amaswe a mwa lipilu za batu. Kono ki sibupiwa sesimaswe sa moya.

KI LIKA MAÑI ZEÑWI ZELUKONA KUITUTA MWA BIBELE?

  • Diabulosi naabanga lingeloi la Mulimu lelikenile, kono “naa si ka tiiseza mwa niti.” (Joani 8:44) Naabile lihata mi akwenuhela Mulimu.

  • Kunani mangeloi amañwi anaaswalisani ni Satani kukwenuhela Mulimu.—Sinulo 12:9.

  • Diabulosi utahisa kuli batu babañata banahane kuli haayo.—2 Makorinte 4:4.

Kana Diabulosi waakona kuzamaisa batu?

BATU BABAÑWI BABULELANGA KULI taba yakuli batu baakona kuzamaiswa ki Diabulosi ki ya buhata, mi babañwi bona baikalelwanga kuli baka ba ni mioya yemaswe. Mina bo?

ZEIBULELA BIBELE

“Lifasi kamukana li mwa maata a ya maswe.” (1 Joani 5:19) Diabulosi ukukueza hahulu batu babañata, kono haazamaisi batu kaufela.

KI LIKA MAÑI ZEÑWI ZELUKONA KUITUTA MWA BIBELE?

  • Diabulosi utusisa bupumi kuli azwelepili kukelusa batu.—2 Makorinte 11:14.

  • Mioya yemaswe fokuñwi yakona kuzamaisa batu.—Mateu 12:22.

  • Mwakona ku ‘hanyeza Diabulosi’ ka tuso ya Mulimu.—Jakobo 4:7.

 

Muitute Zeñata

TABA YENDE YEZWA KU MULIMU!

Ki Kabakalañi Mulimu Hatuhelela Bumaswe ni Manyando?

Bumaswe nebukalile cwañi, mi ki kabakalañi Mulimu hatuhelezi bumaswe kuzwelapili? Kana manyando akafela muta omuñwi?