TAWALA YA MULIBELELI No. 2 2016 | Ki Kabakalañi Jesu Hanaanyandile ni Kushwa?

Lifu la mutu alimuñwi yanaashwile lilimo ze 2,000 kwamulaho ko likona kumitusa cwañi?

TOHO YA TABA

Kana Jesu Naashwile Luli ni Kuzuha Kwa Bafu?

Ki kabakalañi halunani buikolwiso bwa kuli litaba ze mwa Libuka za Evangeli zebulela za zuho ya Jesu ki za niti?

TOHO YA TABA

Ki Kabakalañi Jesu Hanaanyandile ni Kushwa?

Lifu lahae likona kumitusa cwañi?

Kana Bakreste Baswanela Kulapelelanga Kwa Libaka Zengiwa Kuba Zeipitezi?

Bulapeli bobutumile hahulu mwa lifasi bunani libaka zecwalo. Kana kulapelela kwa libaka zecwalo kwaswanela?

Kumamela Litemuso Kwakona Kumipilisa!

Bupolofita bwa mwa Bibele bubonisa lisupo zeiponahalela hande za kozi yetuha iezahala. Kana muka limamela?

Ki bo Mañi Bane Baaluzi Bibele Mwa Likauhanyo ni Litimana?

Ki kabakalañi batu hane batabezi hahulu muezezo wo wa kualula Bibele mwa likauhanyo ni litimana?

Diabulosi ki Mañi Kamba ki Nto Mañi?

Kana mwaswanela kubilaezwa ki Diabulosi?